Bolagsfakta

Intressebevakning inom yrkesorganisationer i Uppsala (18 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Intressebevakning inom yrkesorganisationer (SNI kod 94120) i Uppsala kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Intressebevakning; religiös verksamhet (SNI kod 94). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.