Bolagsfakta

Intressebevakning inom branschorganisationer i Uppsala (33 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Intressebevakning inom branschorganisationer (SNI kod 94111) i Uppsala kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Intressebevakning; religiös verksamhet (SNI kod 94). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.