Bolagsfakta

Grundvattenförsörjning i Ljusdals kommun (14 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Grundvattenförsörjning (SNI kod 36001) i Ljusdals kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Vattenförsörjning (SNI kod 36). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.