Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Vattenförsörjning i Ljusdals kommun (14 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Vattenförsörjning (SNI kod 36) i Ljusdals kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.