Bolagsfakta

Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill i Falköping (1 180 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01) i Falköpings kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.