Bolagsfakta

Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter i Falköping (97 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter (SNI kod 01110) i Falköpings kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.