Bolagsfakta

Äggproduktion (för försäljning) i Falköping (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Äggproduktion (för försäljning) (SNI kod 01471) i Falköpings kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.