Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Johansson & Sobral Group AB

Organisationsnummer

559315-3850

Telefon

-

Adress

c/o Hammar kontor plan 2
Strandvägen 2
696 74 Hammar

Antal ansvariga

2 st

Vad är Johansson & Sobral Group

Industristädning, grovstädning av verkstäder och liknande lokaler. Plåtläggning, hantverksservice industrilokaler och verkstäder, inre och ytterskötsel av industrilokaler, försäljning av ledningskomponenter till hydrauliska... Läs mer om Johansson & Sobral Group

Strandvägen 2 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Anders Johansson 25-50%
João Manuel Rafael Sobral 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Johansson & Sobral Group består av

Styrelseledamot

Anders Johansson (47)

Styrelsesuppleant

João Manuel Rafael Sobral (48)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Johansson & Sobral Group AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Johansson & Sobral Group

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559315-3850
Firmanamn Johansson & Sobral Group AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Strandvägen 2
Postadress 696 74 Hammar
Säte Askersund, Örebro län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2021-04-13
Bolaget registrerat 2021-05-03
Firmanamn registrerat 2021-05-03
Bolagsordning 2021-04-13
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2021-06-04
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2021-06-04
2022-12-03
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
43390 - Annan slutbehandling av byggnader
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Industristädning, grovstädning av verkstäder och liknande lokaler. Plåtläggning, hantverksservice industrilokaler och verkstäder, inre och ytterskötsel av industrilokaler, försäljning av ledningskomponenter till hydrauliska maskiner och pumpar. Försäljning av arbetskläder och skyddsutrustning samt förvaltning av fast och lös egendom.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 67522144
Besöksadress: Strandvägen 2
Postnummer: 696 74
Postort: Hammar
Län: Örebro län
Antal anställda: 5-9 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 67522144
SNI-kod: 43390 - Annan slutbehandling av byggnader
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2021-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 285,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 61,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 48,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 112
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 15
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 230
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2021
Bokslutsperiod 2021-05-01 2021-12-31
Bokslutslängd 8
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 230
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 230
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -118
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -103
Personalkostnader -15
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 112
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 112
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 112
Bokslutsdispositioner -28
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -28
Resultat före skatt 84
Skatt 18
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 66
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 183
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 183
Anläggningstillgångar 0
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 183
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kassa och bank 183
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 183
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 91
Summa bundet eget kapital 25
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 66
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 66
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 28
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 64
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 64
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 64
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Johansson & Sobral Group AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Johansson & Sobral Group

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
230 KSEK
Rörelseresultat
112 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
18 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
18 KSEK

Johansson & Sobral Group AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 66 KSEK med omsättning 230 KSEK under 2021.

Johansson & Sobral Groups vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 48,7 % vilket ger Johansson & Sobral Group placeringen 75 356 i Sverige av totalt 712 837 aktiebolag. Det ger samtidigt Johansson & Sobral Group placeringen 37 av kommunens totalt 531 aktiebolag.

Styrelseledamot för Johansson & Sobral Group AB är Anders Johansson och Styrelsesuppleant är João Manuel Rafael Sobral.

Under de senaste 5 åren har Johansson & Sobral Group betalat in totalt 18 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 365 771 av Sveriges alla 712 837 aktiebolag.

Johansson & Sobral Group AB har organisationsnummer 559315-3850. Johansson & Sobral Group har säte i Askersund. Det går bra att ta kontakt med Johansson & Sobral Group AB på adress Strandvägen 2, 696 74 Hammar.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Askersunds kommun.

Registrerat på adressen

Strandvägen 2
696 74 Hammar

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Svensk Glasåtervinning Aktiebolag Aktiv
Magnus Andersson (Extern VD)
Aktiv Magnus Andersson (Extern VD)
Svenska Metallkretsen Aktiebolag Aktiv
Peter Trimmel (Extern VD)
Aktiv Peter Trimmel (Extern VD)
Kaufeldt Mekaniska Aktiebolag Aktiv
Anders Augustinsson (VD)
Aktiv Anders Augustinsson (VD)
Burarvet AB Aktiv
Bengt-Olof Sörling (Ordförande)
Aktiv Bengt-Olof Sörling (Ordförande)
Hasopor AB Aktiv
Daniel Ellison (Extern VD)
Aktiv Daniel Ellison (Extern VD)
PLM Hammar AB Fusion
Rickard Blom (Styrelseledamot)
Fusion Rickard Blom (Styrelseledamot)
Conaxet AB Aktiv
Bengt-Olof Sörling (Ordförande)
Aktiv Bengt-Olof Sörling (Ordförande)
Hammarsundet Syd Aktiebolag Aktiv
Bengt-Olof Sörling (Ordförande)
Aktiv Bengt-Olof Sörling (Ordförande)
KULAXET AB Aktiv
Bengt-Olof Sörling (Ordförande)
Aktiv Bengt-Olof Sörling (Ordförande)
Hammarsundet Logistik AB Aktiv
Mattias Henriksson (Ordförande)
Aktiv Mattias Henriksson (Ordförande)
Miljöfastigheter i Hammar AB Aktiv
Daniel Ellison (Extern VD)
Aktiv Daniel Ellison (Extern VD)
Hasopor Sweden AB Aktiv
Daniel Ellison (Extern VD)
Aktiv Daniel Ellison (Extern VD)
Hammar Logistik AB Aktiv
Håkan Gustafsson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Gustafsson (Styrelseledamot)
Hamrick AB Fusion
Rickard Blom (Styrelseledamot)
Fusion Rickard Blom (Styrelseledamot)
Hamaxet AB Aktiv
Bengt-Olof Sörling (Styrelseledamot)
Aktiv Bengt-Olof Sörling (Styrelseledamot)
Jomaraso Group AB Aktiv
João Manuel Rafael Sobral (Styrelseledamot)
Aktiv João Manuel Rafael Sobral (Styrelseledamot)
Johansson & Sobral Group AB Aktiv
Anders Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Johansson (Styrelseledamot)
SåBall Sport AB Aktiv
Peder Degerfeldt (VD)
Aktiv Peder Degerfeldt (VD)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress