Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Kristinehamns Bowling AB

Organisationsnummer

559312-1071

Adress

Kungsgatan 47
681 31 Kristinehamn

Antal ansvariga

2 st

 

Vad är Kristinehamns Bowling?

Kristinehamns Bowling AB är ett aktiebolag som ska bedriva bowling- och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Kristinehamns Bowling AB har 5 anställda och gjorde ett resultat på 59 KSEK med omsättning 2 435 KSEK under 2021. Läs mer om Kristinehamns Bowling

Kungsgatan 47

© OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Tobias Eriksson 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Kristinehamns Bowling AB

Tobias Eriksson (30)

Styrelsen i Kristinehamns Bowling består av

Styrelseledamot

Tobias Eriksson (30)

Styrelsesuppleant

Maria Danielsson (51)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Kristinehamns Bowling AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Kristinehamns Bowling AB ingår ej i någon koncern.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Kristinehamns Bowling

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559312-1071
Firmanamn Kristinehamns Bowling AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kungsgatan 47
Postadress 681 31 Kristinehamn
Säte Kristinehamn, Värmlands län
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2021-04-14
Bolaget registrerat 2021-04-14
Firmanamn registrerat 2021-08-26
Bolagsordning 2021-06-14
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2021-08-12
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2021-08-12
2023-01-31
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
93119 - Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva bowling- och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 67410761
Besöksadress: Kungsgatan 47
Postnummer: 681 31
Postort: Kristinehamn
Län: Värmlands län
Antal anställda: 5-9 anställda
Telefonnummer: 0550-77 96 00
Arbetsställenummer: 67410761
SNI-kod: 93119 - Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2021-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 81,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 9,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 4,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 102
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 201
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 487
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2021
Bokslutsperiod 2021-04-01 2021-12-31
Bokslutslängd 9
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 435
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 2 435
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -2 333
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror -340
Övriga externa kostnader -989
Personalkostnader -1 004
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 102
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 102
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 102
Bokslutsdispositioner -26
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -26
Resultat före skatt 76
Skatt 17
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 59
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 097
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 097
Anläggningstillgångar 0
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 1 097
Summa varulager 292
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 292
Summa kortfristiga fordringar 170
Kundfordringar 85
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 85
Summa kassa och bank 635
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 635
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 84
Summa bundet eget kapital 25
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 59
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 59
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 26
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 987
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 987
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 377
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 610
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 5
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Kristinehamns Bowling AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Kristinehamns Bowling

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
5
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
2 435 KSEK
Rörelseresultat
102 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
17 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
17 KSEK

Kristinehamns Bowling AB har 5 anställda och gjorde ett resultat på 59 KSEK med omsättning 2 435 KSEK under 2021.

Kristinehamns Bowlings vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 4,2 % vilket ger Kristinehamns Bowling placeringen 285 595 i Sverige av totalt 718 472 aktiebolag. Det ger samtidigt Kristinehamns Bowling placeringen 497 av kommunens totalt 1 129 aktiebolag.

VD för Kristinehamns Bowling AB är Tobias Eriksson och Styrelseledamot är Tobias Eriksson

Under de senaste 5 åren har Kristinehamns Bowling betalat in totalt 17 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 368 126 av Sveriges alla 718 472 aktiebolag.

Kristinehamns Bowling AB har organisationsnummer 559312-1071. Kristinehamns Bowling har säte i Kristinehamn. Det går bra att ta kontakt med Kristinehamns Bowling AB på telefonnummer 0550-77 96 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Kristinehamns kommun.

Registrerat på adressen

Kungsgatan 47
681 31 Kristinehamn

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Kristinehamns Bowling AB Aktiv
Tobias Eriksson (VD)
Aktiv Tobias Eriksson (VD)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress