Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

LH Maskintjänst AB

Organisationsnummer

559310-5579

Telefon

-

Adress

c/o Robert Lindberg
Rykdamm 140
446 93 Skepplanda

Antal ansvariga

3 st

Vad är LH Maskintjänst

Uthyrning och försäljning av maskiner samt konsultation och arbete med maskiner inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet. LH Maskintjänst AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 197 KSEK med omsättning 723 KSEK under 2021. Läs mer om LH Maskintjänst

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Per Ola Daniel Hammargren 25-50%
Robert Lindberg 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i LH Maskintjänst består av

Ordförande

Robert Lindberg (44)

Styrelseledamot

Robert Lindberg (44)

Per Ola Daniel Hammargren (44)

Styrelsesuppleant

Caroline Karlsson Grubits (37)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för LH Maskintjänst AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om LH Maskintjänst

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559310-5579
Firmanamn LH Maskintjänst AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Rykdamm 140
Postadress 446 93 Skepplanda
Säte Lund, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2021-03-18
Bolaget registrerat 2021-04-06
Firmanamn registrerat 2021-04-06
Bolagsordning 2021-03-18
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2021-04-23
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2021-04-23
2022-08-13
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
43991 - Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Uthyrning och försäljning av maskiner samt konsultation och arbete med maskiner inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 67377747
Besöksadress: Rykdamm 140
Postnummer:
Postort: Skepplanda
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 67377747
SNI-kod: 43991 - Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2021-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 146,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 25,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 35,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 306
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2021
Bokslutsperiod 2021-04-01 2021-12-31
Bokslutslängd 9
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 723
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 723
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -469
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -417
Personalkostnader 0
Avskrivningar -52
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 254
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 6
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 6
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 248
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 248
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt 248
Skatt 51
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 197
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 962
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 962
Anläggningstillgångar 305
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 305
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 305
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 657
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 236
Kundfordringar 185
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 51
Summa kassa och bank 422
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 422
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 247
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 197
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 197
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 715
Summa långfristiga skulder 267
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 267
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 448
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 433
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 15
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

LH Maskintjänst AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om LH Maskintjänst

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
723 KSEK
Rörelseresultat
254 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
51 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
51 KSEK

LH Maskintjänst AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 197 KSEK med omsättning 723 KSEK under 2021.

LH Maskintjänsts vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 35,1 % vilket ger LH Maskintjänst placeringen 104 225 i Sverige av totalt 703 948 aktiebolag. Det ger samtidigt LH Maskintjänst placeringen 1 479 av kommunens totalt 8 192 aktiebolag.

Ordförande för LH Maskintjänst AB är Robert Lindberg och Styrelseledamot är Robert Lindberg.

Under de senaste 5 åren har LH Maskintjänst betalat in totalt 51 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 301 998 av Sveriges alla 703 948 aktiebolag.

LH Maskintjänst AB har organisationsnummer 559310-5579. LH Maskintjänst har säte i Lund. Det går bra att ta kontakt med LH Maskintjänst AB på adress Rykdamm 140, 446 93 Skepplanda.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Lunds kommun.

Registrerat på adressen

Rykdamm 140
446 93 Skepplanda
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress