Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

SGG Esports AB

Organisationsnummer

559290-0939

Telefon

-

Adress

Box 2094
103 13 Stockholm

Antal ansvariga

4 st

 

Vad är SGG Esports?

SGG Esports AB är ett aktiebolag som har till föremål för sin verksamhet att erbjuda redaktionellt spelinnehåll huvudsakligen på internet och genom annan distribution, drift av onlinespel på internet samt inrättande och... Läs mer om SGG Esports

Skeppsbron 18

© OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för SGG Esports AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Delgivningsbar person

Marcus Lindmark (38)

Styrelsen i SGG Esports består av

Ordförande

Ward, Brian Douglas

Styrelseledamot

Ward, Brian Douglas

Reichert, Ralf

Styrelsesuppleant

Beitz, Stefan

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Helena Nilsson (49)

Revisor

KPMG AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för SGG Esports AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

SGG Esports AB är ett koncernmoderbolag

För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om SGG Esports

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559290-0939
Firmanamn SGG Esports AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 2094
Postadress 103 13 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2020-11-24
Bolaget registrerat 2020-12-14
Firmanamn registrerat 2022-08-01
Bolagsordning 2022-04-20
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2021-06-28
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2021-06-28
2023-02-07
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att erbjuda redaktionellt spelinnehåll huvudsakligen på internet och genom annan distribution, drift av onlinespel på internet samt inrättande och organisering av nationella och internationella ligor för onlinespel, organisering av datorspelsevenemang och turneringar, köp och försäljning, licensering, uthyrning och leasing av hårdvara och mjukvara och licenser, licensering av bolagets rättigheter och drift av marknadsföringsbyrå samt kommersialisering av esportstävlingar och innehåll i bolaget självt och andra esportsorganisationer och innehåll, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan bilda nationella och internationella dotterbolag och filialer, förvärva andelar i andra liknande bolag i Sverige eller utomlands, förvärva liknande verksamheter eller agera som deras representant. Därutöver omfattar bolagets verksamhetsföremål administration av kommanditbolag samt att agera som kommandit- delägare i sådana bolag.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 66925322
Besöksadress: Skeppsbron 18
Postnummer: 111 30
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 66925322
SNI-kod: 70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2021-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 41,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 97,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -650,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -30 128
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2021
Bokslutsperiod 2020-12-01 2021-12-31
Bokslutslängd 13
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 4 291
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 4 287
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 4
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -34 357
Övriga rörelsekostnader -62
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -34 357
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -30 128
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 4 999
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 5
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 2 230
Räntekostnader till koncernföretag 415
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 2 349
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -30 657
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -30 657
Bokslutsdispositioner 10 043
Koncernbidrag 10 043
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt -20 614
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -20 614
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 3 477 899
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 3 477 899
Anläggningstillgångar 3 444 269
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 3 444 269
Andelar i koncern- och intresseföretag 3 417 113
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 27 156
Omsättningstillgångar 33 630
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 33 630
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 30 567
Övriga kortfristiga fordringar 3 063
Summa kassa och bank 0
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 3 396 524
Summa bundet eget kapital 27
Aktiekapital 27
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 3 396 497
Balanserat resultat 3 417 111
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -20 614
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 81 375
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 81 375
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 1 410
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 79 179
Övriga kortfristiga skulder 786
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

SGG Esports AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om SGG Esports

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
0,0 % män (0), 0,0 % kvinnor (0), 100,0 % (3) okänt
Omsättning
4 291 KSEK
Rörelseresultat
-30 128 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
0 KSEK

SGG Esports AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -20 614 KSEK med omsättning 4 291 KSEK under 2021.

SGG Esports vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -650,6 % vilket ger SGG Esports placeringen 434 160 i Sverige av totalt 718 915 aktiebolag. Det ger samtidigt SGG Esports placeringen 85 861 av kommunens totalt 156 534 aktiebolag.

Ordförande för SGG Esports AB är Ward, Brian Douglas och Styrelseledamot är Ward, Brian Douglas .

Under de senaste 5 åren har SGG Esports betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 445 784 av Sveriges alla 718 915 aktiebolag.

SGG Esports AB har organisationsnummer 559290-0939. SGG Esports har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med SGG Esports AB på adress Box 2094, 103 13 Stockholm.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Box 2094
103 13 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

HUGO STENBECKS FAMILJESTIFTELSE Aktiv
Aktiv
Royalvik AB Aktiv
Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Aktiv Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Förvaltningsaktiebolaget Eris & Co Aktiv
Mikael Forsberg (Extern VD)
Aktiv Mikael Forsberg (Extern VD)
Kinnevik AB Aktiv
Georgi Martin Ganev (Extern VD)
Aktiv Georgi Martin Ganev (Extern VD)
Invik & Co AB Aktiv
Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Aktiv Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Modern Times Group MTG AB Aktiv
Maria Redin (Extern VD)
Aktiv Maria Redin (Extern VD)
MTG Broadcasting AB Aktiv
Maria Redin (Ordförande)
Aktiv Maria Redin (Ordförande)
Kontakt East Holding AB Aktiv
Per Brilioth (En av Ledamöterna)
Aktiv Per Brilioth (En av Ledamöterna)
Kinnevik New Ventures AB Aktiv
Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Aktiv Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Kinnevik Online AB Aktiv
Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Aktiv Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Kinnevik Consumer Finance Holding AB Aktiv
Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Aktiv Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Milvik AB Aktiv
Aktiv
Kinnevik Media Holding AB Aktiv
Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Aktiv Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Kinnevik East AB Aktiv
Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Aktiv Georgi Martin Ganev (Ordförande)
MTGx International AB Aktiv
Maria Redin (Ordförande)
Aktiv Maria Redin (Ordförande)
MTGx eSports Holding AB Aktiv
Maria Redin (Ordförande)
Aktiv Maria Redin (Ordförande)
MTGx Gaming Holding AB Aktiv
Maria Redin (Ordförande)
Aktiv Maria Redin (Ordförande)
Kapitalinvest Skandien AB Aktiv
Jonas Ljung (VD)
Aktiv Jonas Ljung (VD)
Kinnevik Sweden Holding AB Aktiv
Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Aktiv Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Kinnevik US Holdings AB Aktiv
Georgi Martin Ganev (Ordförande)
Aktiv Georgi Martin Ganev (Ordförande)
MTGx Investment AB Aktiv
Maria Redin (Ordförande)
Aktiv Maria Redin (Ordförande)
Invoier AB Aktiv
Fredrik Mistander (VD)
Aktiv Fredrik Mistander (VD)
MTG Digital Networks Holding AB Aktiv
Maria Redin (Ordförande)
Aktiv Maria Redin (Ordförande)
Receivable Nordic AB Aktiv
Fredrik Severin (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Severin (Styrelseledamot)
MTG Gaming AB Ej aktiv
Maria Redin (En av Ledamöterna)
Ej aktiv Maria Redin (En av Ledamöterna)
SGG Esports AB Aktiv
Aktiv
Kinnevik LTIP 2022 AB Aktiv
Samuel Sjöström (Ordförande)
Aktiv Samuel Sjöström (Ordförande)
INSAMLINGSSTIFTELSEN EUROPEISKA MEDIESAMHÄLLET Aktiv
Aktiv
STIFTELSEN REACH FOR CHANGE Aktiv
Aktiv
Gamla Stans Millennium Evenemang Kommanditbolag Likvidation
Likvidation
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress