Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

För din egen skull AB

Organisationsnummer

559286-1248

Telefon

-

Adress

Rosenbäcksallén 2
871 60 Härnösand

Antal ansvariga

2 st

Vad är För din egen skull?

För din egen skull AB är ett aktiebolag som skall utföra estetisk medicinsk injektionsbehandling och hudvård även försäljning av antikviteter, veteranbilar samt därmed förenlig verksamhet. För din egen skull AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 84 KSEK med omsättning 439 KSEK under 2021. Läs mer om För din egen skull

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för För din egen skull AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i För din egen skull består av

Styrelseledamot

Maria Elisabet Häggblad (60)

Styrelsesuppleant

Jerry Häggblad (63)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för För din egen skull AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om För din egen skull

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559286-1248
Firmanamn För din egen skull AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Rosenbäcksallén 2
Postadress 871 60 Härnösand
Säte Härnösand, Västernorrlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2020-10-06
Bolaget registrerat 2020-11-27
Firmanamn registrerat 2021-01-25
Bolagsordning 2020-12-07
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2021-01-29
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2021-01-29
2022-08-13
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
96022 - Skönhetsvård
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall utföra estetisk medicinsk injektionsbehandling och hudvård även försäljning av antikviteter, veteranbilar samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 66825126
Besöksadress: Hovsgatan 46
Postnummer: 871 60
Postort: Härnösand
Län: Västernorrlands län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 66825126
SNI-kod: 96022 - Skönhetsvård
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2021-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 254,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 67,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 33,9
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 149
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2021
Bokslutsperiod 2020-11-01 2021-09-30
Bokslutslängd 11
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 439
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 439
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -220
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror -122
Övriga externa kostnader -96
Personalkostnader -2
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 149
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 149
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 149
Bokslutsdispositioner -39
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -39
Resultat före skatt 110
Skatt 26
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 84
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 206
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 206
Anläggningstillgångar 0
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 206
Summa varulager 56
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 56
Summa kortfristiga fordringar 0
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kassa och bank 150
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 150
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 109
Summa bundet eget kapital 25
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 84
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 84
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 39
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 59
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 59
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 15
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 43
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 50

Årsredovisning

För din egen skull AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om För din egen skull

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
439 KSEK
Rörelseresultat
149 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
50 KSEK
Inbetald skatt
26 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
26 KSEK

För din egen skull AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 84 KSEK med omsättning 439 KSEK under 2021.

För din egen skulls vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 33,9 % vilket ger För din egen skull placeringen 107 503 i Sverige av totalt 703 948 aktiebolag. Det ger samtidigt För din egen skull placeringen 155 av kommunens totalt 1 073 aktiebolag.

Styrelseledamot för För din egen skull AB är Maria Elisabet Häggblad och Styrelsesuppleant är Jerry Häggblad.

Under de senaste 5 åren har För din egen skull betalat in totalt 26 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 344 241 av Sveriges alla 703 948 aktiebolag.

För din egen skull AB har organisationsnummer 559286-1248. För din egen skull har säte i Härnösand. Det går bra att ta kontakt med För din egen skull AB på adress Rosenbäcksallén 2, 871 60 Härnösand.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Härnösands kommun.

Registrerat på adressen

Rosenbäcksallén 2
871 60 Härnösand
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress