Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Simtec Fire Safety AB

Organisationsnummer

559251-2882

Telefon

-

Adress

Scheelevägen 15
223 70 Lund

Antal ansvariga

3 st

Vad är Simtec Fire Safety?

Simtec Fire Safety AB är ett aktiebolag som ska bedriva försäljning av mjukvara licenser, konsultverksamhet inklusiv CFD (computational fluid dynamics) beräkningar inom flöde, värmetransport, masstransport, förbränning,... Läs mer om Simtec Fire Safety

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Simtec Fire Safety AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Simtec Fire Safety AB

Yan Liu (53)

Styrelsen i Simtec Fire Safety består av

Ordförande

Zhenghua Yan (54)

Styrelseledamot

Zhenghua Yan (54)

Yan Liu (53)

Styrelsesuppleant

Helen Linwen Yan (20)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Simtec Fire Safety AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Simtec Fire Safety AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Simtec Fire Safety

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559251-2882
Firmanamn Simtec Fire Safety AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Scheelevägen 15
Postadress 223 70 Lund
Säte Lund, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2020-03-25
Bolaget registrerat 2020-04-07
Firmanamn registrerat 2020-04-07
Bolagsordning 2020-03-25
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2021-08-02
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2021-10-18
2022-01-18
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
62010 - Dataprogrammering
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva försäljning av mjukvara licenser, konsultverksamhet inklusiv CFD (computational fluid dynamics) beräkningar inom flöde, värmetransport, masstransport, förbränning, relaterade områden, så som i brandsäkerhet, termisk säkerhet, byggvetenskap, energivetenskap, kemiteknik, miljöteknik.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 65893273
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Lund
Län: Skåne län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 65893273
SNI-kod: 62010 - Dataprogrammering
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -1
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2020-04-01 2020-12-31
Bokslutslängd 9
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -1
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -1
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -1
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt -1
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -1
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 49
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 49
Anläggningstillgångar 0
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 49
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kassa och bank 49
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 49
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 49
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital -1
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -1
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Simtec Fire Safety AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Simtec Fire Safety

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 66,7 % kvinnor (2)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-1 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
0 KSEK

Simtec Fire Safety AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -1 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2020.

VD för Simtec Fire Safety AB är Yan Liu och styrelseordförande är Zhenghua Yan.

Under de senaste 5 åren har Simtec Fire Safety betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 502 859 av Sveriges alla 684 127 aktiebolag.

Simtec Fire Safety AB har organisationsnummer 559251-2882. Simtec Fire Safety har säte i Lund. Det går bra att ta kontakt med Simtec Fire Safety AB på adress Scheelevägen 15, 223 70 Lund.

Registrerat på adressen

Scheelevägen 15
223 70 Lund

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Bitmill AB Aktiv
Linus Miller (VD)
Aktiv Linus Miller (VD)
Scantags AB Aktiv
Rikard Windh (VD)
Aktiv Rikard Windh (VD)
IDEON Open AB Aktiv
Arne Hansson (Extern VD)
Aktiv Arne Hansson (Extern VD)
Mikrodust AB Aktiv
Mats Iderup (VD)
Aktiv Mats Iderup (VD)
SIMTEC Soft Group Aktiebolag Aktiv
Yan Liu (VD)
Aktiv Yan Liu (VD)
SIMTEC Soft Sweden AB Aktiv
Zhenghua Yan (VD)
Aktiv Zhenghua Yan (VD)
Emerging Cooking Solutions Sweden AB Aktiv
Per Löfberg (VD)
Aktiv Per Löfberg (VD)
Iternio Planning AB Aktiv
Bo Lincoln (VD)
Aktiv Bo Lincoln (VD)
SenseNode AB Aktiv
Erik Andersson (Extern VD)
Aktiv Erik Andersson (Extern VD)
TCB IT & Development AB Aktiv
Linus Miller (VD)
Aktiv Linus Miller (VD)
Green dot AB Aktiv
Ulf Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Ulf Andersson (Styrelseledamot)
Sweden Water Research Aktiebolag Aktiv
Carl Henrik Ivar Aspegren (Extern VD)
Aktiv Carl Henrik Ivar Aspegren (Extern VD)
Position Research & Consulting AB Aktiv
Max Schori (Ordförande)
Aktiv Max Schori (Ordförande)
Novowind AB Aktiv
Ulf Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Ulf Andersson (Styrelseledamot)
Proethos AB Aktiv
Magnus Alfredsson (Styrelseledamot)
Aktiv Magnus Alfredsson (Styrelseledamot)
Fixaposture AB Aktiv
Per Harrie (VD)
Aktiv Per Harrie (VD)
Cornibus AB Aktiv
Rickard Safaei (Styrelseledamot)
Aktiv Rickard Safaei (Styrelseledamot)
Bjorkstrom Robotics AB Aktiv
Kristofer Björkström (VD)
Aktiv Kristofer Björkström (VD)
Monument Assistans AB Aktiv
Erik Persson (Ordförande)
Aktiv Erik Persson (Ordförande)
Academic Solutions Sweden AB Aktiv
Anna Tunberg (VD)
Aktiv Anna Tunberg (VD)
STORVIX AB Aktiv
Luca Minoja (VD)
Aktiv Luca Minoja (VD)
Apparkingspot Invest Sverige AB Aktiv
Sasa Farkas (Styrelseledamot)
Aktiv Sasa Farkas (Styrelseledamot)
Tendo AB Aktiv
Sofie Woge (VD)
Aktiv Sofie Woge (VD)
Qoitech AB Aktiv
Vanja Plicanic Samuelsson (VD)
Aktiv Vanja Plicanic Samuelsson (VD)
Xenergic AB Aktiv
Babak Mohammadi (VD)
Aktiv Babak Mohammadi (VD)
Rhododendron Invest AB Aktiv
Bror Anders Martin Johansson (VD)
Aktiv Bror Anders Martin Johansson (VD)
MJ Redovisning och Revision i Skåne AB Aktiv
Bror Anders Martin Johansson (VD)
Aktiv Bror Anders Martin Johansson (VD)
Blue Biopower AB Aktiv
Christer Evensen (Styrelseledamot)
Aktiv Christer Evensen (Styrelseledamot)
Kellify AB Aktiv
Aktiv
Emprogage Aktiebolag Aktiv
Mats Rosén (Ordförande)
Aktiv Mats Rosén (Ordförande)
DOMO Animals AB Aktiv
Yuan Xiong (Styrelseledamot)
Aktiv Yuan Xiong (Styrelseledamot)
Pinteg AB Aktiv
Patrik Persson (VD)
Aktiv Patrik Persson (VD)
GreenGreener AB Aktiv
Ulf Andersson (VD)
Aktiv Ulf Andersson (VD)
Simtec Fire Safety AB Aktiv
Yan Liu (VD)
Aktiv Yan Liu (VD)
Simtec Smart Material AB Aktiv
Zhenghua Yan (VD)
Aktiv Zhenghua Yan (VD)
Emulate energy AB Aktiv
Daria Madjidian (Vice VD)
Aktiv Daria Madjidian (Vice VD)
Vaquita Technologies AB Aktiv
Emilio Asensi Conejero (VD)
Aktiv Emilio Asensi Conejero (VD)
Novotime AB Aktiv
Ulf Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Ulf Andersson (Styrelseledamot)
BL Monitor & Control AB Aktiv
Georg Hulla (VD)
Aktiv Georg Hulla (VD)
Idrottsekonomiskt Centrum IEC Sportanalys i Lund Ekonomisk förening Aktiv
Björn Larsson (En av Ledamöterna)
Aktiv Björn Larsson (En av Ledamöterna)
CHANGEMAKER IN SLUMS Aktiv
Aktiv
Domo Green Aktiv
(Innehavare)
Aktiv (Innehavare)
Friedman Translation Services Aktiv
(Innehavare)
Aktiv (Innehavare)
STIFTELSEN IDROTTSEKONOMISKT CENTRUM (IEC) Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress