Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Monica Cederberg Consulting AB

Organisationsnummer

559228-9846

Telefon

070-395 20 75

Adress

c/o Monica Cederberg
Aspstigen 7
169 34 Solna

Antal ansvariga

2 st

Vad är Monica Cederberg Consulting

Fastighetsmäkleri, privat bostäder och kommersiellt (hyresfastigheter) Ledarskapsutveckling och personlig utveckling, såsom kurser, workshops, coaching. Monica Cederberg Consulting AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 330 KSEK med omsättning 1 302 KSEK under 2021. Läs mer om Monica Cederberg Consulting

Aspstigen 7 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Monica Cederberg Consulting AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Monica Cederberg Consulting består av

Styrelseledamot

Monica Cederberg (60)

Styrelsesuppleant

Lena Tilja (62)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Monica Cederberg Consulting AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Monica Cederberg Consulting

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559228-9846
Firmanamn Monica Cederberg Consulting AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Aspstigen 7
Postadress 169 34 Solna
Säte Solna, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-11-07
Bolaget registrerat 2019-11-29
Firmanamn registrerat 2019-11-29
Bolagsordning 2019-11-07
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-12-20
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-12-20
2022-05-19
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68310 - Fastighetsförmedling
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Fastighetsmäkleri, privat bostäder och kommersiellt (hyresfastigheter) Ledarskapsutveckling och personlig utveckling, såsom kurser, workshops, coaching.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 65322851
Besöksadress: Aspstigen 7
Postnummer: 169 34
Postort: Solna
Län: Stockholms län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer: 070-395 20 75
Arbetsställenummer: 65322851
SNI-kod: 68310 - Fastighetsförmedling
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 259,0 410,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 56,5 71,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 43,2 42,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 562 337
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 500 352
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 302 791
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 64,6
Bokslutsperiod 2021 2020
Bokslutsperiod 2021-01-01 2021-12-31 2019-11-01 2020-12-31
Bokslutslängd 12 14
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 302 791
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 302 791
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -740 -453
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader -240 -101
Personalkostnader -500 -352
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 562 337
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 562 337
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 562 337
Bokslutsdispositioner -143 -85
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -143 -85
Resultat före skatt 418 252
Skatt 88 55
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 330 197
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 036 439
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 036 439
Anläggningstillgångar 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 1 036 439
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 59 89
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 59 89
Summa kassa och bank 977 350
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 977 350
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 408 247
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 358 197
Balanserat resultat 27 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 330 197
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 228 85
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 400 107
Summa långfristiga skulder 0 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 400 107
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 7 7
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 393 99
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 250 170

Årsredovisning

Monica Cederberg Consulting AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Monica Cederberg Consulting

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
0,0 % män (0), 100,0 % kvinnor (2)
Omsättning
1 302 KSEK (+64,6 % mot föregående år)
Rörelseresultat
562 KSEK (+66,8 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
250 KSEK
Inbetald skatt
88 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
143 KSEK

Monica Cederberg Consulting AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 330 KSEK med omsättning 1 302 KSEK under 2021.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 64,6 %. Monica Cederberg Consultings vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 43,2 % vilket ger Monica Cederberg Consulting placeringen 81 034 i Sverige av totalt 697 020 aktiebolag. Det ger samtidigt Monica Cederberg Consulting placeringen 729 av kommunens totalt 6 647 aktiebolag.

Styrelseledamot för Monica Cederberg Consulting AB är Monica Cederberg och Styrelsesuppleant är Lena Tilja.

Under de senaste 5 åren har Monica Cederberg Consulting betalat in totalt 143 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 210 245 av Sveriges alla 697 020 aktiebolag.

Monica Cederberg Consulting AB har organisationsnummer 559228-9846. Monica Cederberg Consulting har säte i Solna. Det går bra att ta kontakt med Monica Cederberg Consulting AB på telefonnummer 070-395 20 75.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Solna kommun.

Registrerat på adressen