Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

AT Hjulgrävare Aktiebolag

Organisationsnummer

559228-0928

Telefon

073-666 40 65

Adress

Box 35
734 22 Hallstahammar

Antal ansvariga

2 st

Vad är AT Hjulgrävare Aktiebolag?

AT Hjulgrävare Aktiebolag är ett aktiebolag som skall utföra markentreprenader och grävningsarbeten och därmed förenlig verksamhet. AT Hjulgrävare Aktiebolag har 1 anställd och gjorde ett resultat på 41 KSEK med omsättning 1 299 KSEK under 2020. Läs mer om AT Hjulgrävare Aktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2020-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Alf Thors 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i AT Hjulgrävare Aktiebolag består av

Styrelseledamot

Alf Thors (66)

Styrelsesuppleant

Janet Thors (61)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för AT Hjulgrävare Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om AT Hjulgrävare Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559228-0928
Firmanamn AT Hjulgrävare Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 35
Postadress 734 22 Hallstahammar
Säte Hallstahammar, Västmanlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-11-22
Bolaget registrerat 2019-11-22
Firmanamn registrerat 2019-12-30
Bolagsordning 2019-11-27
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2020-02-21
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2020-03-06
2021-09-16
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
43120 - Mark- och grundarbeten
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall utföra markentreprenader och grävningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 65252793
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Hallstahammar
Län: Västmanlands län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 65252793
SNI-kod: 43120 - Mark- och grundarbeten
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning och resultat 2020-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 126,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 21,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 40,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 627
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 387
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 299
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2019-11-01 2020-12-31
Bokslutslängd 14
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 299
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 299
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -781
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -286
Personalkostnader -387
Avskrivningar -108
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 519
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 20
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 1
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 19
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 501
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 501
Bokslutsdispositioner -448
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -448
Resultat före skatt 53
Skatt 12
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 41
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 081
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 081
Anläggningstillgångar 1 625
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 560
Byggnader och mark 0
Maskiner 1 560
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 66
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 66
Omsättningstillgångar 455
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 280
Kundfordringar 173
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 107
Summa kassa och bank 175
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 175
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 91
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 41
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 41
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 448
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 542
Summa långfristiga skulder 1 183
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 900
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 284
Summa kortfristiga skulder 359
Skulder till kreditinstitut, korta 257
Leverantörsskulder 15
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 87
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter 1 504
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

AT Hjulgrävare Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om AT Hjulgrävare Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
1 299 KSEK
Rörelseresultat
519 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
12 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
12 KSEK

AT Hjulgrävare Aktiebolag har 1 anställd och gjorde ett resultat på 41 KSEK med omsättning 1 299 KSEK under 2020.

AT Hjulgrävare Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 40,0 % vilket ger AT Hjulgrävare Aktiebolag placeringen 81 897 i Sverige av totalt 667 390 aktiebolag. Det ger samtidigt AT Hjulgrävare Aktiebolag placeringen 53 av kommunens totalt 613 aktiebolag.

Styrelseledamot för AT Hjulgrävare Aktiebolag är Alf Thors och Styrelsesuppleant är Janet Thors.

Under de senaste 5 åren har AT Hjulgrävare Aktiebolag betalat in totalt 12 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 357 865 av Sveriges alla 667 390 aktiebolag.

AT Hjulgrävare Aktiebolag har organisationsnummer 559228-0928. AT Hjulgrävare Aktiebolag har säte i Hallstahammar. Det går bra att ta kontakt med AT Hjulgrävare Aktiebolag på telefonnummer 073-666 40 65.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Hallstahammars kommun.

Registrerat på adressen

Box 35
734 22 Hallstahammar
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress