Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Nya Mönsterås Metall AB

Organisationsnummer

559224-9204

Adress

Box 43
383 21 Mönsterås

Antal ansvariga

3 st

Vad är Nya Mönsterås Metall?

Nya Mönsterås Metall AB är ett aktiebolag vars verksamhet är att bedriva metallgjuteri och därmed förenlig verksamhet. Nya Mönsterås Metall AB har 41 anställda och gjorde ett resultat på 5 017 KSEK med omsättning 99 251 KSEK under 2021. Läs mer om Nya Mönsterås Metall

Gjuterivägen 4

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Bo Wiger 50-75%
Julia Wiger 0-25%
Rickard Wiger 0-25%
Terese Wiger Albertsson 0-25%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Nya Mönsterås Metall AB

Rickard Wiger (40)

Extern firmatecknare

Terese Wiger Albertsson (50)

Styrelsen i Nya Mönsterås Metall består av

Styrelseledamot

Rickard Wiger (40)

Styrelsesuppleant

Bo Wiger (73)

Revisor för bolaget

Revisor

Mikael Riberth (61)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Nya Mönsterås Metall AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Nya Mönsterås Metall

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559224-9204
Firmanamn Nya Mönsterås Metall AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 43
Postadress 383 21 Mönsterås
Säte Mönsterås, Kalmar län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-10-31
Bolaget registrerat 2019-11-01
Firmanamn registrerat 2019-11-28
Bolagsordning 2019-11-01
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-11-22
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-11-22
2021-12-05
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
25999 - Diverse övrig metallvarutillverkning
24530 - Gjutning av lättmetall
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets verksamhet är att bedriva metallgjuteri och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten
 • - externa firmatecknaren

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 11558806
Besöksadress: Gjuterivägen 4
Postnummer: 383 92
Postort: Mönsterås
Län: Kalmar län
Antal anställda: 20-49 anställda
Telefonnummer: 0499-495 00
Arbetsställenummer: 11558806
SNI-kod: 25999 - Diverse övrig metallvarutillverkning
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2021-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 107,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 15,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 22,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 23 205
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 766
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 421
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2021
Bokslutsperiod 2019-11-01 2021-04-30
Bokslutslängd 18
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 99 251
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 98 609
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 642
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -57 601
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -24 950
Personalkostnader -31 389
Avskrivningar -1 262
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 21 943
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 1 165
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 1
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 1 164
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 20 779
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 20 779
Bokslutsdispositioner -14 389
Koncernbidrag -11 000
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -3 389
Resultat före skatt 6 390
Skatt 1 373
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 5 017
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 49 226
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 49 226
Anläggningstillgångar 10 585
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 10 585
Byggnader och mark 6 607
Maskiner 3 978
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 38 642
Summa varulager 9 529
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 9 529
Summa kortfristiga fordringar 13 784
Kundfordringar 10 963
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 822
Summa kassa och bank 15 329
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 15 329
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 5 067
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 5 017
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 5 017
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 3 389
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 40 771
Summa långfristiga skulder 13 741
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 13 741
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 27 030
Skulder till kreditinstitut, korta 2 165
Leverantörsskulder 2 633
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 15 500
Övriga kortfristiga skulder 6 732
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 41
Företagsinteckningar 15 000
Fastighetsinteckningar 27 800
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit 6 000
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Nya Mönsterås Metall AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Nya Mönsterås Metall

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
41
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
99 251 KSEK
Rörelseresultat
21 943 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
1 373 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
1 373 KSEK

Nya Mönsterås Metall AB har 41 anställda och gjorde ett resultat på 5 017 KSEK med omsättning 99 251 KSEK under 2021.

Nya Mönsterås Metalls vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 22,3 % vilket ger Nya Mönsterås Metall placeringen 135 198 i Sverige av totalt 676 642 aktiebolag. Det ger samtidigt Nya Mönsterås Metall placeringen 97 av kommunens totalt 483 aktiebolag.

VD för Nya Mönsterås Metall AB är Rickard Wiger och Styrelseledamot är Rickard Wiger

Under de senaste 5 åren har Nya Mönsterås Metall betalat in totalt 1 373 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 39 355 av Sveriges alla 676 642 aktiebolag.

Nya Mönsterås Metall AB har organisationsnummer 559224-9204. Nya Mönsterås Metall har säte i Mönsterås. Det går bra att ta kontakt med Nya Mönsterås Metall AB på telefonnummer 0499-495 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Mönsterås kommun.

Registrerat på adressen

Box 43
383 21 Mönsterås
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress