Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Fukt och mögelsanering i Kronoberg AB

Organisationsnummer

559224-8008

Telefon

-

Adress

Trädgårdsgatan 17
342 60 Moheda

Antal ansvariga

3 st

Vad är Fukt och mögelsanering i Kronoberg?

Fukt och mögelsanering i Kronoberg AB är ett aktiebolag som ska bedriva fuktutredningar och fukt och mögel saneringar. Fukt och mögelsanering i Kronoberg AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 239 KSEK med omsättning 833 KSEK under 2020. Läs mer om Fukt och mögelsanering i Kronoberg

Trädgårdsgatan 17

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2020-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Petter Ragnarsson 25-50%
Susanna Ringqvist 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Fukt och mögelsanering i Kronoberg AB

Petter Ragnarsson (41)

Styrelsen i Fukt och mögelsanering i Kronoberg består av

Ordförande

Susanna Ringqvist (32)

Styrelseledamot

Susanna Ringqvist (32)

Petter Ragnarsson (41)

Styrelsesuppleant

Jakob Ragnarsson (36)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Fukt och mögelsanering i Kronoberg AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Fukt och mögelsanering i Kronoberg

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559224-8008
Firmanamn Fukt och mögelsanering i Kronoberg AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Trädgårdsgatan 17
Postadress 342 60 Moheda
Säte Alvesta, Kronobergs län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-10-18
Bolaget registrerat 2019-10-31
Firmanamn registrerat 2019-10-31
Bolagsordning 2019-10-18
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-11-15
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-11-15
2021-08-03
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
81290 - Annan rengöring
43999 - Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
81221 - Rengöring av byggnader
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Företaget ska bedriva fuktutredningar och fukt och mögel saneringar.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 65163081
Besöksadress: Trädgårdsgatan 17
Postnummer: 342 60
Postort: Moheda
Län: Kronobergs län
Antal anställda: 5-9 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 65163081
SNI-kod: 81290 - Annan rengöring
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning och resultat 2020-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 345,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 73,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 37,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 316
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2019-11-01 2020-12-31
Bokslutslängd 14
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 833
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 833
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -178
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror -6
Övriga externa kostnader -163
Personalkostnader -4
Avskrivningar -5
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 311
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 311
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 311
Bokslutsdispositioner -6
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -6
Resultat före skatt 306
Skatt 67
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 239
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 402
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 402
Anläggningstillgångar 26
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 26
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 26
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 376
Summa varulager 6
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 6
Summa kortfristiga fordringar 0
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kassa och bank 370
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 370
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 289
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 239
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 239
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 6
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 107
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 107
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 16
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 91
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Fukt och mögelsanering i Kronoberg AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Fukt och mögelsanering i Kronoberg

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
833 KSEK
Rörelseresultat
311 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
67 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
67 KSEK

Fukt och mögelsanering i Kronoberg AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 239 KSEK med omsättning 833 KSEK under 2020.

Fukt och mögelsanering i Kronobergs vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 37,3 % vilket ger Fukt och mögelsanering i Kronoberg placeringen 87 083 i Sverige av totalt 663 429 aktiebolag. Det ger samtidigt Fukt och mögelsanering i Kronoberg placeringen 84 av kommunens totalt 753 aktiebolag.

VD för Fukt och mögelsanering i Kronoberg AB är Petter Ragnarsson och styrelseordförande är Susanna Ringqvist.

Under de senaste 5 åren har Fukt och mögelsanering i Kronoberg betalat in totalt 67 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 267 653 av Sveriges alla 663 429 aktiebolag.

Fukt och mögelsanering i Kronoberg AB har organisationsnummer 559224-8008. Fukt och mögelsanering i Kronoberg har säte i Alvesta. Det går bra att ta kontakt med Fukt och mögelsanering i Kronoberg AB på adress Trädgårdsgatan 17, 342 60 Moheda.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Alvesta kommun.

Registrerat på adressen

Trädgårdsgatan 17
342 60 Moheda
Personer

Det finns 2 personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress: