Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Vida Träförädling AB

Organisationsnummer

559216-2282

Telefon

-

Adress

Box 100
342 21 Alvesta

Antal ansvariga

4 st

Vad är Vida Träförädling?

Vida Träförädling AB är ett aktiebolag vars verksamhet ska vara att bedriva sågverks- och trädförädlingsrörelse jämte annan därmed förenlig verksamhet. Vida Träförädling AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2020. Läs mer om Vida Träförädling

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Vida Träförädling AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern VD

Christian Drott (51)

Styrelsen i Vida Träförädling består av

Ordförande

Karl Vilhelm Santhe Dahl (68)

Styrelseledamot

Karl Vilhelm Santhe Dahl (68)

Måns Jonas Johansson (47)

Erik Dahl (39)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Annika Larsson (58)

Revisor

Mazars AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Vida Träförädling AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Vida Träförädling

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559216-2282
Firmanamn Vida Träförädling AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 100
Postadress 342 21 Alvesta
Säte Alvesta, Kronobergs län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-03-26
Bolaget registrerat 2019-08-27
Firmanamn registrerat 2021-09-08
Bolagsordning 2021-06-30
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2021-09-14
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2021-09-14
2022-08-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
16102 - Hyvling av trä
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva sågverks- och trädförädlingsrörelse jämte annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Dahl, Karl Vilhelm Santhe
 • - Johansson, Måns Jonas
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 62244314
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Alvesta
Län: Kronobergs län
Antal anställda: 5-9 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 62244314
SNI-kod: 16102 - Hyvling av trä
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2019-08-01 2020-12-31
Bokslutslängd 17
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 0
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt 0
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 50
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 50
Anläggningstillgångar 0
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 50
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 50
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 50
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kassa och bank 0
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 50
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 0
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Vida Träförädling AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Vida Träförädling

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
0 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
0 KSEK

Vida Träförädling AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2020.

Extern VD för Vida Träförädling AB är Christian Drott och styrelseordförande är Karl Vilhelm Santhe Dahl.

Under de senaste 5 åren har Vida Träförädling betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 568 763 av Sveriges alla 704 098 aktiebolag.

Vida Träförädling AB har organisationsnummer 559216-2282. Vida Träförädling har säte i Alvesta. Det går bra att ta kontakt med Vida Träförädling AB på adress Box 100, 342 21 Alvesta.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Alvesta kommun.

Registrerat på adressen

Box 100
342 21 Alvesta

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Vida Ljungby AB Likvidation
Likvidation
Limmared Holding Aktiebolag Aktiv
Karl-Eric Andersson (Ordförande)
Aktiv Karl-Eric Andersson (Ordförande)
Vida Packaging AB Aktiv
Claes Arvidsson (VD)
Aktiv Claes Arvidsson (VD)
Vida Urshult AB Aktiv
Göran Fransson (VD)
Aktiv Göran Fransson (VD)
VIDA HN AB Aktiv
Rikard Andersson (Extern VD)
Aktiv Rikard Andersson (Extern VD)
Vida Skog AB Aktiv
Jörgen Henriksson (Extern VD)
Aktiv Jörgen Henriksson (Extern VD)
Limmareds Skogar Aktiebolag Aktiv
Karl-Eric Andersson (Ordförande)
Aktiv Karl-Eric Andersson (Ordförande)
VIDA Energi AB Aktiv
Erik Dahl (Extern VD)
Aktiv Erik Dahl (Extern VD)
Vida Aktiebolag Aktiv
Måns Jonas Johansson (VD)
Aktiv Måns Jonas Johansson (VD)
Vida Vislanda AB Aktiv
Christian Andersson (Extern VD)
Aktiv Christian Andersson (Extern VD)
Vida Bruza AB Aktiv
Magnus Petersson (Extern VD)
Aktiv Magnus Petersson (Extern VD)
Vida Alvesta AB Aktiv
Christian Drott (VD)
Aktiv Christian Drott (VD)
Nxoci AB Likvidation
Likvidation
Vida Wood AB Aktiv
Karl-Johan Löwenadler (Extern VD)
Aktiv Karl-Johan Löwenadler (Extern VD)
Ting Trä i Tingsryd AB Aktiv
Maria Bergön (Ordförande)
Aktiv Maria Bergön (Ordförande)
Vida Nössemark AB Aktiv
Styrbjörn Petter Johannes Johansson (Extern VD)
Aktiv Styrbjörn Petter Johannes Johansson (Extern VD)
Vida Hestra AB Aktiv
Fredrik Andersson (Extern VD)
Aktiv Fredrik Andersson (Extern VD)
Nordic Train AB Aktiv
Måns Jonas Johansson (VD)
Aktiv Måns Jonas Johansson (VD)
VIDA Building AB Aktiv
Henrik Thuresson (Extern VD)
Aktiv Henrik Thuresson (Extern VD)
VIDA Trading Asia AB Aktiv
Måns Jonas Johansson (VD)
Aktiv Måns Jonas Johansson (VD)
Vida Tranemo AB Aktiv
Johan Blixt (Extern VD)
Aktiv Johan Blixt (Extern VD)
Svarvaremejseln AB Aktiv
Karl Vilhelm Santhe Dahl (Ordförande)
Aktiv Karl Vilhelm Santhe Dahl (Ordförande)
Vida Vrigstad AB Aktiv
Marcus Jonsson (Extern VD)
Aktiv Marcus Jonsson (Extern VD)
Vida Träförädling AB Aktiv
Christian Drott (Extern VD)
Aktiv Christian Drott (Extern VD)
VIDA VMO AB Aktiv
Jan Liljegren (Extern VD)
Aktiv Jan Liljegren (Extern VD)
VIDA Gransjö AB Aktiv
Jan Liljegren (Extern VD)
Aktiv Jan Liljegren (Extern VD)
Förvaltningsbolaget Älgen Handelsbolag Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress