Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Bygglovsproffsen Sverige AB

Organisationsnummer

559215-2341

Telefon

021-12 11 55

Adress

Kryddgårdsgatan 5 B
724 60 Västerås

Antal ansvariga

3 st

Vad är Bygglovsproffsen Sverige?

Bygglovsproffsen Sverige AB är ett aktiebolag som skall bedriva totalentreprenad inom byggnadsarbeten, byggkonsulttjänster, fastighetsutveckling, fastighets- & värdepappersinvesteringar, bokföring. Läs mer om Bygglovsproffsen Sverige

Kryddgårdsgatan 5 B

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2019-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Marcus Witt 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Bygglovsproffsen Sverige AB

Marcus Witt (28)

Styrelsen i Bygglovsproffsen Sverige består av

Styrelseledamot

Marcus Witt (28)

Styrelsesuppleant

Pia Witt (62)

André Witt (30)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Bygglovsproffsen Sverige AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Bygglovsproffsen Sverige

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559215-2341
Firmanamn Bygglovsproffsen Sverige AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kryddgårdsgatan 5 B
Postadress 724 60 Västerås
Säte Västerås, Västmanlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-08-07
Bolaget registrerat 2019-08-19
Firmanamn registrerat 2020-08-11
Bolagsordning 2020-06-07
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-08-21
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-08-21
2021-06-19
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
71110 - Arkitektverksamhet
41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader
71121 - Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
42990 - Övriga anläggningsarbeten
69201 - Redovisning och bokföring
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva totalentreprenad inom byggnadsarbeten, byggkonsulttjänster, fastighetsutveckling, fastighets- & värdepappersinvesteringar, bokföring.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 61091666
Besöksadress: Hållgatan 4
Postnummer: 722 11
Postort: Västerås
Län: Västmanlands län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer: 021-12 11 55
Arbetsställenummer: 61091666
SNI-kod: 71110 - Arkitektverksamhet
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2019

Omsättning och resultat 2019-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 196,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 56,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 34,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 201
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2019-08-01 2019-12-31
Bokslutslängd 5
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 556
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 556
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -233
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -87
Personalkostnader -136
Avskrivningar -10
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 191
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 191
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 191
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt 191
Skatt 41
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 150
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 359
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 359
Anläggningstillgångar 50
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 50
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 50
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 309
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 228
Kundfordringar 228
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kassa och bank 81
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 81
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 202
Summa bundet eget kapital 52
Aktiekapital 52
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 150
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 150
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 157
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 157
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 157
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Bygglovsproffsen Sverige AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Bygglovsproffsen Sverige

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
556 KSEK
Rörelseresultat
191 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
41 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
41 KSEK

Bygglovsproffsen Sverige AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 150 KSEK med omsättning 556 KSEK under 2019.

Bygglovsproffsen Sveriges vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 34,4 % vilket ger Bygglovsproffsen Sverige placeringen 92 553 i Sverige av totalt 659 118 aktiebolag. Det ger samtidigt Bygglovsproffsen Sverige placeringen 1 263 av kommunens totalt 8 540 aktiebolag.

VD för Bygglovsproffsen Sverige AB är Marcus Witt och Styrelseledamot är Marcus Witt

Under de senaste 5 åren har Bygglovsproffsen Sverige betalat in totalt 41 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 297 863 av Sveriges alla 659 118 aktiebolag.

Bygglovsproffsen Sverige AB har organisationsnummer 559215-2341. Bygglovsproffsen Sverige har säte i Västerås. Det går bra att ta kontakt med Bygglovsproffsen Sverige AB på telefonnummer 021-12 11 55.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Västerås kommun.

Registrerat på adressen

Kryddgårdsgatan 5 B
724 60 Västerås

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Bygglovsproffsen Sverige AB Aktiv
Marcus Witt (VD)
Aktiv Marcus Witt (VD)
Personer

Det finns 2 personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress: