Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Takspecialisten i Mälardalen AB

Organisationsnummer

559213-7078

Adress

Hammarbacken 4 B
191 49 Sollentuna

Antal ansvariga

2 st

Vad är Takspecialisten i Mälardalen?

Takspecialisten i Mälardalen AB är ett aktiebolag som ska bedriva bygg- och byggstäd samt därmed förenlig verksamhet. Takspecialisten i Mälardalen AB har 13 anställda och gjorde ett resultat på 206 KSEK med omsättning 59 944 KSEK under 2020. Läs mer om Takspecialisten i Mälardalen

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Serdar Erdogan 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Takspecialisten i Mälardalen består av

Styrelseledamot

Serdar Erdogan (46)

Styrelsesuppleant

Maroula Thomaidou (57)

Revisor för bolaget

Revisor

Erik Gustaf Söderström (75)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Takspecialisten i Mälardalen AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Takspecialisten i Mälardalen

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559213-7078
Firmanamn Takspecialisten i Mälardalen AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Hammarbacken 4 B
Postadress 191 49 Sollentuna
Säte Sollentuna, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-08-01
Bolaget registrerat 2019-08-01
Firmanamn registrerat 2019-09-03
Bolagsordning 2019-08-05
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-10-02
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-10-02
2022-05-19
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
43911 - Takarbeten av plåt
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva bygg- och byggstäd samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 61218301
Besöksadress: Hammarbacken 4 B
Postnummer: 191 49
Postort: Sollentuna
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 08-94 98 48
Arbetsställenummer: 61218301
SNI-kod: 43911 - Takarbeten av plåt
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 107,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 3,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 0,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 357
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 486
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 4 611
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2019-08-01 2020-12-31
Bokslutslängd 17
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 59 944
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 59 832
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 112
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -59 578
Övriga rörelsekostnader -85
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror -44 045
Övriga externa kostnader -9 142
Personalkostnader -6 315
Avskrivningar -76
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 281
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 167
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 76
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 91
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 266
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 266
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt 266
Skatt 60
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 206
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 6 988
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 6 988
Anläggningstillgångar 318
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 318
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 318
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 6 670
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 4 976
Kundfordringar 2 835
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 141
Summa kassa och bank 1 694
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 1 694
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 256
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 206
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 206
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 6 732
Summa långfristiga skulder 522
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 522
Summa kortfristiga skulder 6 210
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 918
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 5 292
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 13
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Takspecialisten i Mälardalen AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Takspecialisten i Mälardalen

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
13
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
59 944 KSEK
Rörelseresultat
281 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
60 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
60 KSEK

Takspecialisten i Mälardalen AB har 13 anställda och gjorde ett resultat på 206 KSEK med omsättning 59 944 KSEK under 2020.

Takspecialisten i Mälardalens vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 0,6 % vilket ger Takspecialisten i Mälardalen placeringen 313 452 i Sverige av totalt 697 020 aktiebolag. Det ger samtidigt Takspecialisten i Mälardalen placeringen 2 356 av kommunens totalt 5 367 aktiebolag.

Styrelseledamot för Takspecialisten i Mälardalen AB är Serdar Erdogan och Styrelsesuppleant är Maroula Thomaidou.

Under de senaste 5 åren har Takspecialisten i Mälardalen betalat in totalt 60 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 284 028 av Sveriges alla 697 020 aktiebolag.

Takspecialisten i Mälardalen AB har organisationsnummer 559213-7078. Takspecialisten i Mälardalen har säte i Sollentuna. Det går bra att ta kontakt med Takspecialisten i Mälardalen AB på telefonnummer 08-94 98 48.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Sollentuna kommun.

Registrerat på adressen

Hammarbacken 4 B
191 49 Sollentuna
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress