Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Spårbiten AB

Organisationsnummer

559208-4387

Telefon

072-252 55 12

Adress

c/o Peter Nettum
Gustav Larssons väg 3
446 36 Älvängen

Antal ansvariga

2 st

Vad är Spårbiten

Konsultverksamhet inom spårväg & järnväg. Uthyrning av personal som arbetar som Spårtekniker, Växelbyggare, Arbetsledning, Platschef & Byggledare. Spårbiten AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 500 KSEK med omsättning 1 565 KSEK under 2020. Läs mer om Spårbiten

Gustav Larssons väg 3

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2019-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Spårbiten AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Spårbiten består av

Styrelseledamot

Peter Nettum (52)

Styrelsesuppleant

Mia Nettum (48)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Spårbiten AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Spårbiten

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559208-4387
Firmanamn Spårbiten AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Gustav Larssons väg 3
Postadress 446 36 Älvängen
Säte Ale, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-05-31
Bolaget registrerat 2019-06-07
Firmanamn registrerat 2019-06-07
Bolagsordning 2019-05-31
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-07-03
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-07-03
2021-08-06
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
42120 - Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Konsultverksamhet inom spårväg & järnväg. Uthyrning av personal som arbetar som Spårtekniker, Växelbyggare, Arbetsledning, Platschef & Byggledare.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60963261
Besöksadress: Gustav Larssons väg 3
Postnummer: 446 36
Postort: Älvängen
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer: 072-252 55 12
Arbetsställenummer: 60963261
SNI-kod: 42120 - Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2020

Omsättning och resultat 2019-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 506,3 494,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 74,6 74,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 53,5 96,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 837 707
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 645
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 565
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 114,1
Bokslutsperiod 2020 2019
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-06-01 2019-12-31
Bokslutslängd 12 7
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 565 731
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 565 731
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -729 -24
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader -84 -24
Personalkostnader -645 0
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 837 707
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 837 707
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 837 707
Bokslutsdispositioner -200 -177
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -200 -177
Resultat före skatt 637 530
Skatt 137 114
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 500 416
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 453 806
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 453 806
Anläggningstillgångar 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 1 453 806
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 136 131
Kundfordringar 136 131
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Summa kassa och bank 1 317 675
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 1 317 675
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 790 466
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 740 416
Balanserat resultat 239 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 500 416
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 377 177
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 287 163
Summa långfristiga skulder 0 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 287 163
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 1 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 286 162
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 177

Årsredovisning

Spårbiten AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Spårbiten

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
1 565 KSEK (+114,1 % mot föregående år)
Rörelseresultat
837 KSEK (+18,4 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
137 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
251 KSEK

Spårbiten AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 500 KSEK med omsättning 1 565 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 114,1 %. Spårbitens vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 53,5 % vilket ger Spårbiten placeringen 56 919 i Sverige av totalt 663 476 aktiebolag. Det ger samtidigt Spårbiten placeringen 93 av kommunens totalt 1 147 aktiebolag.

Styrelseledamot för Spårbiten AB är Peter Nettum och Styrelsesuppleant är Mia Nettum.

Under de senaste 5 åren har Spårbiten betalat in totalt 251 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 150 940 av Sveriges alla 663 476 aktiebolag.

Spårbiten AB har organisationsnummer 559208-4387. Spårbiten har säte i Ale. Det går bra att ta kontakt med Spårbiten AB på telefonnummer 072-252 55 12.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Ale kommun.

Registrerat på adressen

Gustav Larssons väg 3
446 36 Älvängen

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Spårbiten AB Aktiv
Peter Nettum (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Nettum (Styrelseledamot)
Personer

Det finns 2 personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress: