Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Piasplanet AB

Organisationsnummer

559206-3373

Telefon

070-798 08 08

Adress

bjurholmsplan 28
116 63 Stockholm

Antal ansvariga

2 st

Vad är Piasplanet

Beskrivning av verksamheten: Rörlig grafik för: TV program, bio, reklam företagsfilm och museiverksamhet samt evenemang och webb. Redigering av: TV program, bio, reklam, företagsfilm och museiverksamhet samt evenemang och... Läs mer om Piasplanet

bjurholmsplan 28

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Pernilla Berglund 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Piasplanet består av

Styrelseledamot

Pernilla Berglund (55)

Styrelsesuppleant

Melanie Berglund (28)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Piasplanet AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Piasplanet

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559206-3373
Firmanamn Piasplanet AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress bjurholmsplan 28
Postadress 116 63 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-04-25
Bolaget registrerat 2019-05-20
Firmanamn registrerat 2019-05-20
Bolagsordning 2019-04-25
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-07-31
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-07-31
2021-11-27
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
59120 - Efterproduktion av film, video och TV-program
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Beskrivning av verksamheten: Rörlig grafik för: TV program, bio, reklam företagsfilm och museiverksamhet samt evenemang och webb. Redigering av: TV program, bio, reklam, företagsfilm och museiverksamhet samt evenemang och webb. Ljudläggning för: TV program, bio, reklam, företagsfilm, museiverksamhet och podinspelning. Inspelning av: Film, TV och företagsfilm på linjära och digitala plattformar. Innehåll: Redaktionellt innehåll och manusarbete för samtliga plattformar ovan nämnda.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 61035846
Besöksadress: Bjurholmsplan 28
Postnummer: 116 63
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer: 070-798 08 08
Arbetsställenummer: 61035846
SNI-kod: 59120 - Efterproduktion av film, video och TV-program
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 158,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 29,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 4,9
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 161
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 1 339
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 291
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2019-05-01 2020-07-31
Bokslutslängd 15
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 291
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 2 190
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 101
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -2 184
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror -272
Övriga externa kostnader -520
Personalkostnader -1 339
Avskrivningar -53
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 108
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 13
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 13
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 95
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 95
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt 95
Skatt 29
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 66
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 725
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 725
Anläggningstillgångar 235
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 235
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 235
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 489
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 123
Kundfordringar 108
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 15
Summa kassa och bank 366
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 366
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 216
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 166
Balanserat resultat 100
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 66
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 508
Summa långfristiga skulder 200
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 308
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 11
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 297
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1
Företagsinteckningar 150
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter 150
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Piasplanet AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Piasplanet

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
0,0 % män (0), 100,0 % kvinnor (2)
Omsättning
2 291 KSEK
Rörelseresultat
108 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
29 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
29 KSEK

Piasplanet AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 66 KSEK med omsättning 2 291 KSEK under 2020.

Piasplanets vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 4,9 % vilket ger Piasplanet placeringen 251 865 i Sverige av totalt 675 172 aktiebolag. Det ger samtidigt Piasplanet placeringen 49 208 av kommunens totalt 147 376 aktiebolag.

Styrelseledamot för Piasplanet AB är Pernilla Berglund och Styrelsesuppleant är Melanie Berglund.

Under de senaste 5 åren har Piasplanet betalat in totalt 29 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 323 380 av Sveriges alla 675 172 aktiebolag.

Piasplanet AB har organisationsnummer 559206-3373. Piasplanet har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Piasplanet AB på telefonnummer 070-798 08 08.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.