Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Butiksbolaget i Sollentuna AB

Organisationsnummer

559203-8383

Telefon

-

Adress

Sollentunavägen 163-165
191 47 Sollentuna

Antal ansvariga

7 st

Vad är Butiksbolaget i Sollentuna?

Butiksbolaget i Sollentuna AB är ett aktiebolag som ska bedriva butiksverksamhet med försäljning av ur, smycken och egen smyckestillverkning och reparationer samt därmed förenlig verksamhet. Butiksbolaget i Sollentuna AB har 4 anställda och gjorde ett resultat på -18 KSEK med omsättning 5 415 KSEK under 2020. Läs mer om Butiksbolaget i Sollentuna

Sollentunavägen 163-165

Översikt bokslut 2020-2020

 • 2020

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Butiksbolaget i Sollentuna AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern firmatecknare

Catharina von Elern (57)

Styrelsen i Butiksbolaget i Sollentuna består av

Ordförande

Marianne Engestang (59)

Styrelseledamot

Marianne Engestang (59)

Richard Martin (54)

Hülya Ucar (46)

Jenny Liljeberg (46)

Cecilia Wester (42)

Fadi Touma (39)

Revisor för bolaget

Revisor

Katarina Nilsson (55)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Butiksbolaget i Sollentuna AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Butiksbolaget i Sollentuna

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559203-8383
Firmanamn Butiksbolaget i Sollentuna AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Sollentunavägen 163-165
Postadress 191 47 Sollentuna
Säte Karlstad, Värmlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-02-12
Bolaget registrerat 2019-04-26
Firmanamn registrerat 2019-06-26
Bolagsordning 2019-06-11
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-07-10
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-07-10
2021-01-22
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
47771 - Specialiserad butikshandel med ur
47772 - Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva butiksverksamhet med försäljning av ur, smycken och egen smyckestillverkning och reparationer samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Engestang, Marianne Lovise
 • - von Elern, Agneta Catharina

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60987468
Besöksadress: Sollentunavägen 163-165
Postnummer: 191 47
Postort: Sollentuna
Län: Stockholms län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 60987468
SNI-kod: 47771 - Specialiserad butikshandel med ur
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning och resultat 2020-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 18,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 0,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 1,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 239
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 423
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 354
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2019-04-01 2020-04-30
Bokslutslängd 13
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 5 415
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 5 364
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 51
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -5 363
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror -2 374
Övriga externa kostnader -1 110
Personalkostnader -1 692
Avskrivningar -187
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 52
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 71
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 71
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -18
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -18
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt -18
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -18
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 4 315
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 4 315
Anläggningstillgångar 1 528
Immateriella anläggningstillgångar 833
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 833
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 695
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 695
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 2 787
Summa varulager 2 565
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 2 565
Summa kortfristiga fordringar 170
Kundfordringar 9
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 161
Summa kassa och bank 52
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 52
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 32
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital -18
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -18
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 4 284
Summa långfristiga skulder 3 103
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 863
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 240
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 1 181
Skulder till kreditinstitut, korta 340
Leverantörsskulder 329
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 512
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 4
Företagsinteckningar 2 500
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 2 500
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 600
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Butiksbolaget i Sollentuna AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Butiksbolaget i Sollentuna

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
4
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (2), 66,7 % kvinnor (4)
Omsättning
5 415 KSEK
Rörelseresultat
52 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
0 KSEK

Butiksbolaget i Sollentuna AB har 4 anställda och gjorde ett resultat på -18 KSEK med omsättning 5 415 KSEK under 2020.

Butiksbolaget i Sollentunas vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 1,0 % vilket ger Butiksbolaget i Sollentuna placeringen 286 265 i Sverige av totalt 644 102 aktiebolag. Det ger samtidigt Butiksbolaget i Sollentuna placeringen 2 627 av kommunens totalt 5 837 aktiebolag.

Ordförande för Butiksbolaget i Sollentuna AB är Marianne Engestang och Styrelseledamot är Marianne Engestang.

Under de senaste 5 åren har Butiksbolaget i Sollentuna betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 415 054 av Sveriges alla 644 102 aktiebolag.

Butiksbolaget i Sollentuna AB har organisationsnummer 559203-8383. Butiksbolaget i Sollentuna har säte i Karlstad. Det går bra att ta kontakt med Butiksbolaget i Sollentuna AB på adress Sollentunavägen 163-165, 191 47 Sollentuna.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Karlstads kommun.

Registrerat på adressen

Sollentunavägen 163-165
191 47 Sollentuna
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress