Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Orang Management AB

Organisationsnummer

559200-4286

Telefon

-

Adress

Danavägen 11
168 53 Bromma

Antal ansvariga

2 st

Vad är Orang Management?

Orang Management AB är ett aktiebolag som skall bedriva konsultverksamhet avseende företagsorganisation, konsultverksamhet avseende träning och friskvård, investeringar i värdepapper, och därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Orang Management

Danavägen 11

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Mats Schultze 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Orang Management består av

Styrelseledamot

Mats Schultze (53)

Styrelsesuppleant

Ingela Schultze (56)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Orang Management AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Orang Management

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559200-4286
Firmanamn Orang Management AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Danavägen 11
Postadress 168 53 Bromma
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-03-27
Bolaget registrerat 2019-03-28
Firmanamn registrerat 2019-04-16
Bolagsordning 2019-04-05
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-04-25
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-04-25
2021-12-01
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
96040 - Kroppsvård
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företagsorganisation, konsultverksamhet avseende träning och friskvård, investeringar i värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60719358
Besöksadress: Danavägen 11
Postnummer: 168 53
Postort: Bromma
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 60719358
SNI-kod: 70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 431,2 425,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 72,5 73,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 63,1 59,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 193 65
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 67 26
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 306 110
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 178,2
Bokslutsperiod 2020 2019
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-03-01 2019-12-31
Bokslutslängd 12 10
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 306 110
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 306 110
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -113 -45
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror -1 0
Övriga externa kostnader -45 -19
Personalkostnader -67 -26
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 193 65
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 193 65
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 193 65
Bokslutsdispositioner -51 -16
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -51 -16
Resultat före skatt 142 48
Skatt 32 10
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 110 38
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 345 136
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 345 136
Anläggningstillgångar 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 345 136
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 172 89
Kundfordringar 13 32
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 159 58
Summa kassa och bank 173 47
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 173 47
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 198 88
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 148 38
Balanserat resultat 38 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 110 38
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 67 16
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 80 32
Summa långfristiga skulder 0 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 80 32
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 80 32
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Orang Management AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Orang Management

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
306 KSEK (+178,2 % mot föregående år)
Rörelseresultat
193 KSEK (+196,9 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
32 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
42 KSEK

Orang Management AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 110 KSEK med omsättning 306 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 178,2 %. Orang Managements vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 63,1 % vilket ger Orang Management placeringen 45 498 i Sverige av totalt 675 946 aktiebolag. Det ger samtidigt Orang Management placeringen 10 665 av kommunens totalt 147 552 aktiebolag.

Styrelseledamot för Orang Management AB är Mats Schultze och Styrelsesuppleant är Ingela Schultze.

Under de senaste 5 åren har Orang Management betalat in totalt 42 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 301 706 av Sveriges alla 675 946 aktiebolag.

Orang Management AB har organisationsnummer 559200-4286. Orang Management har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Orang Management AB på adress Danavägen 11, 168 53 Bromma.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Danavägen 11
168 53 Bromma
Personer

Det finns 2 personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress: