Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Solbacken Park AB

Organisationsnummer

559198-2482

Telefon

-

Adress

c/o F.L Ekonomi & Management Ab
Kullagatan 32
252 20 Helsingborg

Antal ansvariga

3 st

Vad är Solbacken Park?

Solbacken Park AB är ett aktiebolag vars verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet. Solbacken Park AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -2 672 KSEK med omsättning 144 KSEK under 2020. Läs mer om Solbacken Park

Kullagatan 32

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2020-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Solbacken Park AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Solbacken Park består av

Ordförande

Peter Falkengren (48)

Styrelseledamot

Peter Falkengren (48)

Svante Nilo Bengtsson (45)

Styrelsesuppleant

Jan Bertil Bengtsson (76)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Solbacken Park AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Solbacken Park

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559198-2482
Firmanamn Solbacken Park AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kullagatan 32
Postadress 252 20 Helsingborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-03-12
Bolaget registrerat 2019-03-12
Firmanamn registrerat 2019-04-10
Bolagsordning 2019-03-28
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2020-04-03
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2020-04-03
2021-07-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 62177993
Besöksadress: Kullagatan 32
Postnummer: 252 20
Postort: Helsingborg
Län: Skåne län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 62177993
SNI-kod: 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning och resultat 2020-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 392,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 10,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -1 075
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2019-03-01 2020-06-30
Bokslutslängd 16
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 144
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 144
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 833
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -1 218
Personalkostnader -1
Avskrivningar -614
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -1 689
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 984
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 984
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -2 672
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 672
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt -2 672
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -2 672
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 79 011
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 79 011
Anläggningstillgångar 78 489
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 78 489
Byggnader och mark 78 489
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 522
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kassa och bank 522
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 522
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 7 928
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 7 878
Balanserat resultat 10 550
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -2 672
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 71 083
Summa långfristiga skulder 70 950
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 39 750
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 31 200
Summa kortfristiga skulder 133
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 133
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Solbacken Park AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Solbacken Park

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
144 KSEK
Rörelseresultat
-1 689 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
0 KSEK

Solbacken Park AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -2 672 KSEK med omsättning 144 KSEK under 2020.

Ordförande för Solbacken Park AB är Peter Falkengren och Styrelseledamot är Peter Falkengren.

Under de senaste 5 åren har Solbacken Park betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 459 889 av Sveriges alla 663 077 aktiebolag.

Solbacken Park AB har organisationsnummer 559198-2482. Solbacken Park har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med Solbacken Park AB på adress Kullagatan 32, 252 20 Helsingborg.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Göteborgs kommun.

Registrerat på adressen

Kullagatan 32
252 20 Helsingborg

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Brast i Stockholm AB Likvidation
Likvidation
Nils-Eric Gedda Auktionsbyrå i Malmö Aktiebolag Likvidation
Likvidation
F.L Ekonomi & Management AB Aktiv
Fredrik Leo (VD)
Aktiv Fredrik Leo (VD)
Mats Kinberg AB Likvidation
Likvidation
Ramlösa Invest AB Aktiv
Fredrik Leo (Ordförande)
Aktiv Fredrik Leo (Ordförande)
Moderbolaget Astilbe AB Aktiv
Susanna Falkengren (Styrelseledamot)
Aktiv Susanna Falkengren (Styrelseledamot)
APAB Holding AB Aktiv
Peter Falkengren (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Falkengren (Styrelseledamot)
Automationspartner Fastighets AB Aktiv
Peter Falkengren (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Falkengren (Styrelseledamot)
Aktiebolaget Bättre Vetande Vid Sundet Aktiv
Fredrik Leo (Ordförande)
Aktiv Fredrik Leo (Ordförande)
FusionZone AB Aktiv
Fredrik Leo (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Leo (Styrelseledamot)
Lakewall Holding AB Aktiv
Magnus Lindvall (Ordförande)
Aktiv Magnus Lindvall (Ordförande)
Fastighetsbolaget GV 360 AB Aktiv
Susanna Falkengren (Styrelseledamot)
Aktiv Susanna Falkengren (Styrelseledamot)
G&TP Sweden AB Aktiv
Aktiv
Skillway AB Aktiv
Anna Goudoulakis (Ordförande)
Aktiv Anna Goudoulakis (Ordförande)
Östra Ljungby Gurkodling AB Aktiv
Fredrik Leo (Ordförande)
Aktiv Fredrik Leo (Ordförande)
Ignucell AB Aktiv
Mikael Huldtén (Ordförande)
Aktiv Mikael Huldtén (Ordförande)
Silver Island AB Aktiv
Maria Lethin (Ordförande)
Aktiv Maria Lethin (Ordförande)
LakeWall Industrial Properties AB Aktiv
Magnus Lindvall (Ordförande)
Aktiv Magnus Lindvall (Ordförande)
S.Rylander Mode AB Aktiv
Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad (Extern VD)
Aktiv Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad (Extern VD)
Solbacken Park AB Aktiv
Peter Falkengren (Ordförande)
Aktiv Peter Falkengren (Ordförande)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress