Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Auktionsverket Trollhättan AB

Organisationsnummer

559197-1121

Telefon

-

Adress

Nysätersvägen 2
461 54 Trollhättan

Antal ansvariga

2 st

Vad är Auktionsverket Trollhättan?

Auktionsverket Trollhättan AB är ett aktiebolag som ska ägna sig åt auktioner, köp och försäljning av antikviteter, konst, heminredning, bohag, bilar, båtar samt flyttstädning, röjning och därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Auktionsverket Trollhättan

Nysätersvägen 2

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2019-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Ida Lindahl 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Auktionsverket Trollhättan består av

Styrelseledamot

Ida Lindahl (59)

Styrelsesuppleant

Stefan Brünner (39)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Auktionsverket Trollhättan AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Auktionsverket Trollhättan

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559197-1121
Firmanamn Auktionsverket Trollhättan AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Nysätersvägen 2
Postadress 461 54 Trollhättan
Säte Trollhättan, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-03-01
Bolaget registrerat 2019-03-01
Firmanamn registrerat 2019-04-15
Bolagsordning 2019-03-18
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-05-15
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-05-15
2021-05-15
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
82990 - Övriga företagstjänster
49410 - Vägtransport, godstrafik
81210 - Lokalvård
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska ägna sig åt auktioner, köp och försäljning av antikviteter, konst, heminredning, bohag, bilar, båtar samt flyttstädning, röjning och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60784378
Besöksadress: Nysätersvägen 2
Postnummer:
Postort: Trollhättan
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 60784378
SNI-kod: 82990 - Övriga företagstjänster
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2019

Omsättning och resultat 2019-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 92,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 39,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 13,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 194
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 227
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 911
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2019-03-01 2019-12-31
Bokslutslängd 10
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 822
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 371
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 451
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 635
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror -539
Övriga externa kostnader -636
Personalkostnader -454
Avskrivningar -6
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 188
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 1
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 1
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 187
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 187
Bokslutsdispositioner -40
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -40
Resultat före skatt 147
Skatt 32
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 115
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 498
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 498
Anläggningstillgångar 39
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 39
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 39
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 458
Summa varulager 188
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 188
Summa kortfristiga fordringar 193
Kundfordringar 188
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 5
Summa kassa och bank 78
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 78
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 165
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 115
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 115
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 40
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 292
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 292
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 292
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Auktionsverket Trollhättan AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Auktionsverket Trollhättan

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
2
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
1 822 KSEK
Rörelseresultat
188 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
32 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
32 KSEK

Auktionsverket Trollhättan AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 115 KSEK med omsättning 1 822 KSEK under 2019.

Auktionsverket Trollhättans vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 13,7 % vilket ger Auktionsverket Trollhättan placeringen 168 886 i Sverige av totalt 655 618 aktiebolag. Det ger samtidigt Auktionsverket Trollhättan placeringen 575 av kommunens totalt 2 213 aktiebolag.

Styrelseledamot för Auktionsverket Trollhättan AB är Ida Lindahl och Styrelsesuppleant är Stefan Brünner.

Under de senaste 5 åren har Auktionsverket Trollhättan betalat in totalt 32 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 310 019 av Sveriges alla 655 618 aktiebolag.

Auktionsverket Trollhättan AB har organisationsnummer 559197-1121. Auktionsverket Trollhättan har säte i Trollhättan. Det går bra att ta kontakt med Auktionsverket Trollhättan AB på adress Nysätersvägen 2, 461 54 Trollhättan.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Trollhättans kommun.

Registrerat på adressen

Nysätersvägen 2
461 54 Trollhättan
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress