Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Backa Studios AB

Organisationsnummer

559189-7961

Adress

Backa 122
711 92 Vedevåg

Antal ansvariga

2 st

Vad är Backa Studios?

Backa Studios AB är ett aktiebolag som skall bedriva produktion inom digitala, analoga medier såsom film, foto, böcker, multimedia & internetbaserade lösningar samt annan därmed förenlig verksamhet. Backa Studios AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på -120 KSEK med omsättning 859 KSEK under 2020. Läs mer om Backa Studios

Backa 122

Översikt bokslut 2019-2020

 • 2020

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Johnny Wernersson 25-50%
Malin Dahl 50-75%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Backa Studios består av

Styrelseledamot

Malin Dahl (37)

Styrelsesuppleant

Johnny Wernersson (42)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Backa Studios AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Backa Studios

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559189-7961
Firmanamn Backa Studios AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Backa 122
Postadress 711 92 Vedevåg
Säte Lindesberg, Örebro län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-12-10
Bolaget registrerat 2019-01-04
Firmanamn registrerat 2019-01-04
Bolagsordning 2018-12-10
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-05-08
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-05-08
2021-04-13
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
59110 - Produktion av film, video och TV-program
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva produktion inom digitala, analoga medier såsom film, foto, böcker, multimedia & internetbaserade lösningar samt annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60754181
Besöksadress: Backa 122
Postnummer: 711 92
Postort: Vedevåg
Län: Örebro län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 073-640 87 15
Arbetsställenummer: 60754181
SNI-kod: 59110 - Produktion av film, video och TV-program
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2020

Omsättning och resultat 2019-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 471,0 257,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 34,2 53,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -13,9 11,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -119 44
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 378 154
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 430 192
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 123,1
Bokslutsperiod 2020 2019
Bokslutsperiod 2019-09-01 2020-08-31 2019-01-01 2019-08-31
Bokslutslängd 12 8
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 859 385
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 859 385
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -978 -341
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror -64 -13
Övriga externa kostnader -158 -19
Personalkostnader -756 -309
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -119 44
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto -120 43
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -120 43
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt -120 43
Skatt 0 9
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -120 34
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 146 157
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 146 157
Anläggningstillgångar 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 146 157
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 39 15
Kundfordringar 7 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 31 15
Summa kassa och bank 107 142
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 107 142
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 50 84
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 0 34
Balanserat resultat 120 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -120 34
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 96 73
Summa långfristiga skulder 65 12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 65 12
Summa kortfristiga skulder 31 61
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 4 5
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 27 56
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 2
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Backa Studios AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Backa Studios

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
2
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
859 KSEK (+123,1 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-119 KSEK (-370,5 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
9 KSEK

Backa Studios AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på -120 KSEK med omsättning 859 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 123,1 %. Backa Studios vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -13,9 % vilket ger Backa Studios placeringen 353 600 i Sverige av totalt 652 571 aktiebolag. Det ger samtidigt Backa Studios placeringen 485 av kommunens totalt 814 aktiebolag.

Styrelseledamot för Backa Studios AB är Malin Dahl och Styrelsesuppleant är Johnny Wernersson.

Under de senaste 5 åren har Backa Studios betalat in totalt 9 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 356 430 av Sveriges alla 652 571 aktiebolag.

Backa Studios AB har organisationsnummer 559189-7961. Backa Studios har säte i Lindesberg. Det går bra att ta kontakt med Backa Studios AB på telefonnummer 073-640 87 15.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Lindesbergs kommun.

Registrerat på adressen

Backa 122
711 92 Vedevåg
Personer

Det finns 2 personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress: