Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Nise Lantbruk AB

Organisationsnummer

559185-0291

Telefon

073-438 72 19

Adress

c/o Rachel Nise
Flarkbäcken 118
915 96 Flarken

Antal ansvariga

3 st

Vad är Nise Lantbruk

Lantbruk med mjölk- och köttproduktion. Nise Lantbruk AB har 3 anställda och gjorde ett resultat på 274 KSEK med omsättning 4 347 KSEK under 2019. Läs mer om Nise Lantbruk

Flarkbäcken 118

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2019-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Jonas Nise 25-50%
Rachel Nise 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Nise Lantbruk består av

Ordförande

Rachel Nise (50)

Styrelseledamot

Rachel Nise (50)

Jonas Nise (54)

Styrelsesuppleant

Leif Nise (83)

Revisor för bolaget

Revisor

Karolina Jonasson (44)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Nise Lantbruk AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Nise Lantbruk

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559185-0291
Firmanamn Nise Lantbruk AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Flarkbäcken 118
Postadress 915 96 Flarken
Säte Robertsfors, Västerbottens län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-12-01
Bolaget registrerat 2018-12-11
Firmanamn registrerat 2018-12-11
Bolagsordning 2018-12-01
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-03-14
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-03-14
2021-09-25
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
01410 - Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Lantbruk med mjölk- och köttproduktion
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60560604
Besöksadress: Flarkbäcken 118
Postnummer: 915 96
Postort: Flarken
Län: Västerbottens län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 60560604
SNI-kod: 01410 - Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2019

Omsättning och resultat 2019-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 39,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 57,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 13,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 567
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 492
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 449
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2018-12-01 2019-12-31
Bokslutslängd 13
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 4 347
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 3 767
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 580
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -3 857
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror -1 256
Övriga externa kostnader -1 047
Personalkostnader -1 477
Avskrivningar -77
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 490
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 20
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 20
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 470
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 470
Bokslutsdispositioner -118
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -118
Resultat före skatt 352
Skatt 78
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 274
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 3 336
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 3 336
Anläggningstillgångar 929
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 487
Byggnader och mark 36
Maskiner 0
Inventarier 451
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 442
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 442
Omsättningstillgångar 2 408
Summa varulager 2 025
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 2 025
Summa kortfristiga fordringar 360
Kundfordringar 337
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 23
Summa kassa och bank 23
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 23
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 324
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 274
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 274
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 2 053
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 960
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 960
Skulder till kreditinstitut, korta 137
Leverantörsskulder 311
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 512
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 3
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
Företagsinteckningar 400
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 400
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 177

Årsredovisning

Nise Lantbruk AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Nise Lantbruk

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
3
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
4 347 KSEK
Rörelseresultat
490 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
177 KSEK
Inbetald skatt
78 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
78 KSEK

Nise Lantbruk AB har 3 anställda och gjorde ett resultat på 274 KSEK med omsättning 4 347 KSEK under 2019.

Nise Lantbruks vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 13,0 % vilket ger Nise Lantbruk placeringen 180 362 i Sverige av totalt 668 152 aktiebolag. Det ger samtidigt Nise Lantbruk placeringen 62 av kommunens totalt 252 aktiebolag.

Ordförande för Nise Lantbruk AB är Rachel Nise och Styrelseledamot är Jonas Nise.

Under de senaste 5 åren har Nise Lantbruk betalat in totalt 78 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 256 316 av Sveriges alla 668 152 aktiebolag.

Nise Lantbruk AB har organisationsnummer 559185-0291. Nise Lantbruk har säte i Robertsfors. Det går bra att ta kontakt med Nise Lantbruk AB på telefonnummer 073-438 72 19.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Robertsfors kommun.

Registrerat på adressen

Flarkbäcken 118
915 96 Flarken
Personer

Det finns 2 personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress: