Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Cyg Cap AB

Organisationsnummer

559184-9954

Telefon

073-529 30 65

Adress

c/o Antiloop
Birger Jarlsgatan 12
114 34 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Vad är Cyg Cap?

Cyg Cap AB är ett aktiebolag som skall bedriva reklambyrå, tillhandahålla konsulttjänster inom marknadsföring, och försäljning samt därmed förenlig verksamhet. Cyg Cap AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 208 KSEK med omsättning 1 304 KSEK under 2019. Läs mer om Cyg Cap

Birger Jarlsgatan 12

Översikt bokslut 2019-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Anna Svan 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Cyg Cap AB

Anna Svan (28)

Styrelsen i Cyg Cap består av

Ordförande

Karl-Mikael Syding (49)

Styrelseledamot

Karl-Mikael Syding (49)

Anna Svan (28)

Styrelsesuppleant

Maximillian Köhn (24)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Cyg Cap AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Cyg Cap

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559184-9954
Firmanamn Cyg Cap AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Birger Jarlsgatan 12
Postadress 114 34 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-12-11
Bolaget registrerat 2018-12-11
Firmanamn registrerat 2019-01-31
Bolagsordning 2018-12-17
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-02-21
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-02-21
2021-04-18
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
73119 - Övrig reklamverksamhet
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva reklambyrå, tillhandahålla konsulttjänster inom marknadsföring, och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60481892
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 12
Postnummer: 114 34
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 073-529 30 65
Arbetsställenummer: 60481892
SNI-kod: 73119 - Övrig reklamverksamhet
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2019

Omsättning och resultat 2019-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 289,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 23,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 21,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 276
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2018-12-01 2019-12-31
Bokslutslängd 13
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 304
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 304
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -400
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Kostnad sålda varor 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 276
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 276
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 276
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt 276
Skatt 68
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 208
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 084
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 084
Anläggningstillgångar 803
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter
Patent, licenser mm
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 803
Andelar i koncern- och intresseföretag
Fordringar på koncern- och intresseföretag
Lån till delägare & närstående
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 281
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning
Övrigt varulager
Summa kortfristiga fordringar 193
Kundfordringar
Fordringar hos koncern- och intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kassa och bank 88
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 88
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 258
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 208
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Erhållna/lämnade aktieägartillskott
Årets resultat 208
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 825
Summa långfristiga skulder 728
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut, långa
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa
Övriga långfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder 97
Skulder till kreditinstitut, korta
Leverantörsskulder
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta
Övriga kortfristiga skulder
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Cyg Cap AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Cyg Cap

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
1 304 KSEK
Rörelseresultat
276 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
68 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
68 KSEK

Cyg Cap AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 208 KSEK med omsättning 1 304 KSEK under 2019.

Cyg Caps vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 21,2 % vilket ger Cyg Cap placeringen 131 292 i Sverige av totalt 653 413 aktiebolag. Det ger samtidigt Cyg Cap placeringen 28 676 av kommunens totalt 142 399 aktiebolag.

VD för Cyg Cap AB är Anna Svan och styrelseordförande är Karl-Mikael Syding.

Under de senaste 5 åren har Cyg Cap betalat in totalt 68 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 260 579 av Sveriges alla 653 413 aktiebolag.

Cyg Cap AB har organisationsnummer 559184-9954. Cyg Cap har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Cyg Cap AB på telefonnummer 073-529 30 65.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Birger Jarlsgatan 12
114 34 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Gripsholms Värdshus 1 AB Likvidation
Likvidation
Maxital AB Aktiv
Ingrid Rosenberg Kalderén (Styrelseledamot)
Aktiv Ingrid Rosenberg Kalderén (Styrelseledamot)
Lubrizol Advanced Materials Sweden AB Likvidation
Likvidation
Permira Advisers AB Aktiv
Ola Nordquist (VD)
Aktiv Ola Nordquist (VD)
First Alliance Trust, Hedging & Investments AB Likvidation
Likvidation
Master Euro Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Landic Property VII AB Likvidation
Likvidation
Nordic Optical Alliance AB Likvidation
Likvidation
Laird Technologies (Holdings) II AB Aktiv
Rafail Poumeyrau (En av Ledamöterna)
Aktiv Rafail Poumeyrau (En av Ledamöterna)
PetroTiger Engineering International AB Aktiv
Niklas Ljungström (En av Ledamöterna)
Aktiv Niklas Ljungström (En av Ledamöterna)
Landic VII Huddinge AB Likvidation
Likvidation
Landic VII Haninge 4 AB Likvidation
Likvidation
Timantti AB Likvidation
Likvidation
Alpha LP Co-Investment AB Likvidation
Likvidation
Alpha IAB Co-Investment AB Likvidation
Likvidation
Masagon AB Likvidation
Likvidation
J-Craft Boats AB Aktiv
Niklas Ljungström (VD)
Aktiv Niklas Ljungström (VD)
Nitronet AB Likvidation
Likvidation
Grönhög Invest AB Likvidation
Likvidation
Caffeine Stockholm AB Likvidation
Likvidation
Stageidol AB Likvidation
Likvidation
Wise Start Sweden AB Aktiv
Philip Peter Asmar (Styrelseledamot)
Aktiv Philip Peter Asmar (Styrelseledamot)
Akupunkturkliniken Fagersta AB Aktiv
Anna Spennare (Styrelseledamot)
Aktiv Anna Spennare (Styrelseledamot)
BrilliantService Sverige AB Likvidation
Likvidation
Opfutrade AB Ej aktiv
Niklas Ljungström (Styrelseledamot)
Ej aktiv Niklas Ljungström (Styrelseledamot)
2Trom Equities AB Aktiv
Aktiv
2Trom Trading AB Aktiv
Aktiv
Grey Advokatbyrå AB Aktiv
Rafail Poumeyrau (Styrelseledamot)
Aktiv Rafail Poumeyrau (Styrelseledamot)
Convergence Sverige AB Aktiv
Niklas Ljungström (Styrelseledamot)
Aktiv Niklas Ljungström (Styrelseledamot)
Rosewood Project Enköping AB Ej aktiv
Ej aktiv
Picture Universities AB Likvidation
Likvidation
COPUNO SWEDEN AB Aktiv
Aktiv
STHLM Täby Holding AB Likvidation
Likvidation
Convergence Acquisition AB Likvidation
Likvidation
Tecozam Sverige AB Aktiv
Aktiv
Majorsbolaget AB Aktiv
Anna Spennare (En av Ledamöterna)
Aktiv Anna Spennare (En av Ledamöterna)
Rosewood Development AB (publ) Aktiv
Pantea Lagerlöf (En av Ledamöterna)
Aktiv Pantea Lagerlöf (En av Ledamöterna)
PHYRZEUS AA Aktiebolag Aktiv
Niklas Ljungström (Styrelseledamot)
Aktiv Niklas Ljungström (Styrelseledamot)
Saluplats Husman AB Likvidation
Likvidation
Scandinavian Trust AB Aktiv
Anna Spennare (Extern VD)
Aktiv Anna Spennare (Extern VD)
Frede Andersen och son AB Aktiv
Aktiv
Rosewood Real Estate AB Ej aktiv
Ej aktiv
Fiskmasen Acquisition AB Likvidation
Likvidation
PPR & Partners Advokater AB Aktiv
Philip Peter Asmar (Styrelseledamot)
Aktiv Philip Peter Asmar (Styrelseledamot)
Gustav Adolfsparken Holding AB Aktiv
Niklas Ljungström (Styrelseledamot)
Aktiv Niklas Ljungström (Styrelseledamot)
Rosewood Project Nyköping AB Ej aktiv
Pantea Lagerlöf (Styrelseledamot)
Ej aktiv Pantea Lagerlöf (Styrelseledamot)
AS Air Lease 42 (Sweden) AB Aktiv
Niklas Ljungström (En av Ledamöterna)
Aktiv Niklas Ljungström (En av Ledamöterna)
Merlin Aviation 17 AB Aktiv
Niklas Ljungström (Ordförande)
Aktiv Niklas Ljungström (Ordförande)
RSS Nordic Department Gothia Holding AB Ej aktiv
Angelina Djordjevic (Styrelseledamot)
Ej aktiv Angelina Djordjevic (Styrelseledamot)
Gävleborg Parkering AB Aktiv
Pantea Lagerlöf (Styrelseledamot)
Aktiv Pantea Lagerlöf (Styrelseledamot)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress