Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Eskilstuna Kliniken AB

Organisationsnummer

559183-3230

Adress

Smedjegatan 43
632 20 Eskilstuna

Antal ansvariga

2 st

Vad är Eskilstuna Kliniken?

Eskilstuna Kliniken AB är ett aktiebolag som skall bedriva skönhetsbehandlingar, utbildningar samt försäljning av utrustning och material inom skönhet och därmed förenlig verksamhet. Eskilstuna Kliniken AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -19 KSEK med omsättning 2 462 KSEK under 2019. Läs mer om Eskilstuna Kliniken

Smedjegatan 43

Översikt bokslut 2019-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Anna Sterner 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Eskilstuna Kliniken AB

Anna Sterner (48)

Styrelsen i Eskilstuna Kliniken består av

Styrelseledamot

Anna Sterner (48)

Styrelsesuppleant

Isabelle Karlberg (25)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Eskilstuna Kliniken AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Eskilstuna Kliniken

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559183-3230
Firmanamn Eskilstuna Kliniken AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Smedjegatan 43
Postadress 632 20 Eskilstuna
Säte Eskilstuna, Södermanlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-12-03
Bolaget registrerat 2018-12-04
Firmanamn registrerat 2019-02-20
Bolagsordning 2019-01-31
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-02-21
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-02-21
2021-01-26
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
85599 - Diverse övrig utbildning
96022 - Skönhetsvård
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva skönhetsbehandlingar, utbildningar samt försäljning av utrustning och material inom skönhet och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60481496
Besöksadress: Smedjegatan 43
Postnummer: 632 17
Postort: Eskilstuna
Län: Södermanlands län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer: 070-473 87 51
Arbetsställenummer: 60481496
SNI-kod: 85599 - Diverse övrig utbildning
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2019

Omsättning och resultat 2019-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 87,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 1,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -0,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 495
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2018-12-01 2019-12-31
Bokslutslängd 13
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 462
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 2 462
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 889
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -1 286
Personalkostnader -94
Avskrivningar -509
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -14
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 1
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 1
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -16
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -16
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt -15
Skatt 4
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -19
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 3 039
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 3 039
Anläggningstillgångar 2 595
Immateriella anläggningstillgångar 1 415
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 1 415
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 180
Byggnader och mark 0
Maskiner 770
Inventarier 410
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 444
Summa varulager 306
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 306
Summa kortfristiga fordringar 128
Kundfordringar 55
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 73
Summa kassa och bank 10
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 10
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 31
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital -19
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -19
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 3 008
Summa långfristiga skulder 2 851
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 2 851
Summa kortfristiga skulder 157
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 13
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 144
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Eskilstuna Kliniken AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Eskilstuna Kliniken

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
0,0 % män (0), 100,0 % kvinnor (2)
Omsättning
2 462 KSEK
Rörelseresultat
-14 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
4 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
4 KSEK

Eskilstuna Kliniken AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -19 KSEK med omsättning 2 462 KSEK under 2019.

Eskilstuna Klinikens vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -0,6 % vilket ger Eskilstuna Kliniken placeringen 309 517 i Sverige av totalt 644 140 aktiebolag. Det ger samtidigt Eskilstuna Kliniken placeringen 2 339 av kommunens totalt 4 475 aktiebolag.

VD för Eskilstuna Kliniken AB är Anna Sterner och Styrelseledamot är Anna Sterner

Under de senaste 5 åren har Eskilstuna Kliniken betalat in totalt 4 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 370 048 av Sveriges alla 644 140 aktiebolag.

Eskilstuna Kliniken AB har organisationsnummer 559183-3230. Eskilstuna Kliniken har säte i Eskilstuna. Det går bra att ta kontakt med Eskilstuna Kliniken AB på telefonnummer 070-473 87 51.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Eskilstuna kommun.

Registrerat på adressen

Smedjegatan 43
632 20 Eskilstuna
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress