Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Rewot Entreprenad AB

Organisationsnummer

559175-7769

Adress

Box 141
732 22 Arboga

Antal ansvariga

3 st

Vad är Rewot Entreprenad?

Rewot Entreprenad AB är ett aktiebolag som s ska bedriva handel samt tillverkning och försäljning av metallprodukter samt övriga tillhörande produkter till anläggning och byggnadssektorn jämte därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Rewot Entreprenad

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2020-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Camilla Engberg 25-50%
Christian Engberg 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Rewot Entreprenad består av

Ordförande

Camilla Engberg (41)

Styrelseledamot

Camilla Engberg (41)

Christian Engberg (39)

Styrelsesuppleant

Marianne Andersson (61)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Rewot Entreprenad AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Rewot Entreprenad

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559175-7769
Firmanamn Rewot Entreprenad AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 141
Postadress 732 22 Arboga
Säte Arboga, Västmanlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-10-12
Bolaget registrerat 2018-10-18
Firmanamn registrerat 2018-10-18
Bolagsordning 2018-10-12
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2018-11-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-11-01
2021-09-27
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
25620 - Metallegoarbeten
46741 - Partihandel med järnhandelsvaror
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets ska bedriva handel samt tillverkning och försäljning av metallprodukter samt övriga tillhörande produkter till anläggning och byggnadssektorn jämte därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60114790
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Arboga
Län: Västmanlands län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 60114790
SNI-kod: 25620 - Metallegoarbeten
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2021

Omsättning och resultat 2020-2021

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 385,0 216,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 64,2 50,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 22,4 9,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 2 304 955
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 860 940
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 5 116 5 072
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 0,9
Bokslutsperiod 2021 2020
Bokslutsperiod 2020-03-01 2021-02-28 2018-10-01 2020-02-29
Bokslutslängd 12 17
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 10 232 10 143
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 10 228 10 143
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -7 934 -2 959
Övriga rörelsekostnader 0 -4
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror -5 313 0
Övriga externa kostnader -894 -1 079
Personalkostnader -1 719 -1 880
Avskrivningar -8 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 2 296 955
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 0 1
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 2 296 954
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 296 954
Bokslutsdispositioner -590 -240
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -590 -240
Resultat före skatt 1 707 714
Skatt 367 162
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 340 552
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 3 568 1 568
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 3 568 1 568
Anläggningstillgångar 117 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 117 0
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 117 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 3 450 1 568
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 151 510
Kundfordringar 132 418
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 19 92
Summa kassa och bank 3 300 1 058
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 3 300 1 058
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 642 602
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 1 592 552
Balanserat resultat 252 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 1 340 552
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 830 240
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 200 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 896 726
Summa långfristiga skulder 0 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 896 726
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 194 299
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 702 427
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 2
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 650 300

Årsredovisning

Rewot Entreprenad AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Rewot Entreprenad

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
2
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 66,7 % kvinnor (2)
Omsättning
10 232 KSEK (+0,9 % mot föregående år)
Rörelseresultat
2 296 KSEK (+140,4 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
650 KSEK
Inbetald skatt
367 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
529 KSEK

Rewot Entreprenad AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 1 340 KSEK med omsättning 10 232 KSEK under 2021.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 0,9 %. Rewot Entreprenads vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 22,4 % vilket ger Rewot Entreprenad placeringen 133 025 i Sverige av totalt 668 152 aktiebolag. Det ger samtidigt Rewot Entreprenad placeringen 114 av kommunens totalt 557 aktiebolag.

Ordförande för Rewot Entreprenad AB är Camilla Engberg och Styrelseledamot är Camilla Engberg.

Under de senaste 5 åren har Rewot Entreprenad betalat in totalt 529 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 88 311 av Sveriges alla 668 152 aktiebolag.

Rewot Entreprenad AB har organisationsnummer 559175-7769. Rewot Entreprenad har säte i Arboga. Det går bra att ta kontakt med Rewot Entreprenad AB på telefonnummer 070-283 48 20.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Arboga kommun.

Registrerat på adressen

Box 141
732 22 Arboga
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress