Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Chrapkowska Ord & Kunskap AB

Organisationsnummer

559171-4323

Telefon

-

Adress

Beckombergavägen 220 lgh 1001
168 61 Bromma

Antal ansvariga

2 st

Vad är Chrapkowska Ord & Kunskap?

Chrapkowska Ord & Kunskap AB är ett aktiebolag som skall bedriva: - litterär verksamhet - konsultverksamhet inom barnläkarområdet - forskningsverksamhet. Chrapkowska Ord & Kunskap AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 97 KSEK med omsättning 776 KSEK under 2019. Läs mer om Chrapkowska Ord & Kunskap

Beckombergavägen 220 lgh 1001

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2019-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Cecilia Chrapkowska 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Chrapkowska Ord & Kunskap består av

Styrelseledamot

Cecilia Chrapkowska (40)

Styrelsesuppleant

Bernt Karlsson (74)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Chrapkowska Ord & Kunskap AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Chrapkowska Ord & Kunskap

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559171-4323
Firmanamn Chrapkowska Ord & Kunskap AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Beckombergavägen 220 lgh 1001
Postadress 168 61 Bromma
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-09-03
Bolaget registrerat 2018-09-13
Firmanamn registrerat 2018-09-13
Bolagsordning 2018-09-03
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2018-09-13
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-09-13
2021-06-19
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
90030 - Litterärt och konstnärligt skapande
72190 - Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
86222 - Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva: - litterär verksamhet - konsultverksamhet inom barnläkarområdet - forskningsverksamhet
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 59953067
Besöksadress: Beckombergavägen 220 lgh 1001
Postnummer: 168 61
Postort: Bromma
Län: Stockholms län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 59953067
SNI-kod: 90030 - Litterärt och konstnärligt skapande
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2019

Omsättning och resultat 2019-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 578,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 78,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 23,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 179
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 224
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 776
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2018-09-01 2019-12-31
Bokslutslängd 16
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 776
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 776
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -587
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -363
Personalkostnader -224
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 179
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 179
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 179
Bokslutsdispositioner -50
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -50
Resultat före skatt 130
Skatt 33
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 97
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 237
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 237
Anläggningstillgångar 0
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 237
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 141
Kundfordringar 12
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 129
Summa kassa och bank 96
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 96
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 147
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 97
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 97
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 50
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 41
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 41
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 41
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Chrapkowska Ord & Kunskap AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Chrapkowska Ord & Kunskap

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
776 KSEK
Rörelseresultat
179 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
33 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
33 KSEK

Chrapkowska Ord & Kunskap AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 97 KSEK med omsättning 776 KSEK under 2019.

Chrapkowska Ord & Kunskaps vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 23,1 % vilket ger Chrapkowska Ord & Kunskap placeringen 126 868 i Sverige av totalt 659 118 aktiebolag. Det ger samtidigt Chrapkowska Ord & Kunskap placeringen 27 909 av kommunens totalt 144 006 aktiebolag.

Styrelseledamot för Chrapkowska Ord & Kunskap AB är Cecilia Chrapkowska och Styrelsesuppleant är Bernt Karlsson.

Under de senaste 5 åren har Chrapkowska Ord & Kunskap betalat in totalt 33 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 309 367 av Sveriges alla 659 118 aktiebolag.

Chrapkowska Ord & Kunskap AB har organisationsnummer 559171-4323. Chrapkowska Ord & Kunskap har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Chrapkowska Ord & Kunskap AB på adress Beckombergavägen 220 lgh 1001, 168 61 Bromma.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Beckombergavägen 220 lgh 1001
168 61 Bromma
Personer

Det finns 1 person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress: