Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Fribbans AB

Organisationsnummer

559170-4662

Telefon

-

Adress

Hovsvägen 15
740 46 Östervåla

Antal ansvariga

2 st

Vad är Fribbans?

Fribbans AB är ett aktiebolag vars verksamhet ska vara att bedriva kioskverksamhet, gatukök, spelombud, paketombud, biljettförsäljning, uthyrning av släp samt idka därmed förenlig verksamhet. Fribbans AB har 3 anställda och gjorde ett resultat på -621 KSEK med omsättning 5 366 KSEK under 2019. Läs mer om Fribbans

Hovsvägen 15

Översikt bokslut 2019-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Nazim Seckin 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Fribbans består av

Styrelseledamot

Nazim Seckin (43)

Styrelsesuppleant

Aliaksandra Strashynskaya (35)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Fribbans AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Fribbans AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Fribbans

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559170-4662
Firmanamn Fribbans AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Hovsvägen 15
Postadress 740 46 Östervåla
Säte Heby, Uppsala län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-08-29
Bolaget registrerat 2018-09-06
Firmanamn registrerat 2018-09-06
Bolagsordning 2018-08-29
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2018-12-29
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-01-03
2021-04-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
56100 - Restaurangverksamhet
92000 - Spel- och vadhållningsverksamhet
47260 - Specialiserad butikshandel med tobaksvaror
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva kioskverksamhet, gatukök, spelombud, paketombud, biljettförsäljning, uthyrning av släp samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60281722
Besöksadress: Hovsvägen 15
Postnummer: 740 46
Postort: Östervåla
Län: Uppsala län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 60281722
SNI-kod: 56100 - Restaurangverksamhet
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2019

Omsättning och resultat 2019-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 43,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -48,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -11,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -485
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 562
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 789
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2018-09-01 2019-12-31
Bokslutslängd 16
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 5 366
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 4 955
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 411
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -5 950
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror -3 431
Övriga externa kostnader -736
Personalkostnader -1 685
Avskrivningar -98
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -583
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 38
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 38
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -621
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -621
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt -621
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -621
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 168
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 168
Anläggningstillgångar 675
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 608
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 608
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 67
Andelar i koncern- och intresseföretag 51
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 16
Omsättningstillgångar 494
Summa varulager 180
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 180
Summa kortfristiga fordringar 218
Kundfordringar 47
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 171
Summa kassa och bank 95
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 95
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -571
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital -621
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -621
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 740
Summa långfristiga skulder 1 014
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 014
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 726
Skulder till kreditinstitut, korta 186
Leverantörsskulder 60
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 50
Övriga kortfristiga skulder 430
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 3
Företagsinteckningar 1 100
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit 146
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Fribbans AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Fribbans

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
3
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
5 366 KSEK
Rörelseresultat
-583 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
0 KSEK

Fribbans AB har 3 anställda och gjorde ett resultat på -621 KSEK med omsättning 5 366 KSEK under 2019.

Fribbans vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -11,6 % vilket ger Fribbans placeringen 350 218 i Sverige av totalt 653 413 aktiebolag. Det ger samtidigt Fribbans placeringen 339 av kommunens totalt 540 aktiebolag.

Styrelseledamot för Fribbans AB är Nazim Seckin och Styrelsesuppleant är Aliaksandra Strashynskaya.

Under de senaste 5 åren har Fribbans betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 450 942 av Sveriges alla 653 413 aktiebolag.

Fribbans AB har organisationsnummer 559170-4662. Fribbans har säte i Heby. Det går bra att ta kontakt med Fribbans AB på adress Hovsvägen 15, 740 46 Östervåla.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Heby kommun.

Registrerat på adressen