Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Karlshamn Energi Vatten AB

Organisationsnummer

559170-4308

Telefon

-

Adress

Box 174
374 23 Karlshamn

Antal ansvariga

16 st

Vad är Karlshamn Energi Vatten?

Karlshamn Energi Vatten AB är ett aktiebolag som ska bedriva verksamhet för vatten och avlopp samt därmed sammanhängande affärsverksamhet. Bolaget ska vidare anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustning... Läs mer om Karlshamn Energi Vatten

Prinsgatan 45

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2019-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Karlshamn Energi Vatten AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Karlshamn Energi Vatten AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Karlshamn Energi Vatten AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Karlshamn Energi Vatten

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559170-4308
Firmanamn Karlshamn Energi Vatten AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 174
Postadress 374 23 Karlshamn
Säte Karlshamn, Blekinge län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-04-26
Bolaget registrerat 2018-09-06
Firmanamn registrerat 2018-11-07
Bolagsordning 2018-10-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2018-12-13
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-12-13
2021-07-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
36002 - Ytvattenförsörjning
37000 - Avloppsrening
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva verksamhet för vatten och avlopp samt därmed sammanhängande affärsverksamhet. Bolaget ska vidare anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustning för sådan verksamhet. Bolaget skall också genom försäljning och upplåtelse tillhandahålla tjänster och produkter i ansultning till ovan angivna verksamheter.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas i förening av
 • - Johansson, Per-Ivar Roger
 • - Westerlund, Annika Marie
 • Firman tecknas av en av
 • - Johansson, Per-Ivar Roger
 • - Westerlund, Annika Marie
 • i förening med en av
 • - Håkansson, Per Robert
 • - Strange, Nils Anders Oskar
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60260635
Besöksadress: Prinsgatan 45
Postnummer: 374 33
Postort: Karlshamn
Län: Blekinge län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 60260635
SNI-kod: 36002 - Ytvattenförsörjning
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2019

Omsättning och resultat 2019-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 65,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 0,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 0,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 16 623
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 327
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2018-09-01 2019-12-31
Bokslutslängd 16
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 75 359
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 70 039
Aktiverat arbete för egen räkning 3 229
Övriga rörelseintäkter 2 091
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -58 904
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -45 921
Personalkostnader 0
Avskrivningar -12 983
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 3 640
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 3 636
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 2 976
Övriga finansiella kostnader 660
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 4
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt 4
Skatt 4
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 261 949
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 261 949
Anläggningstillgångar 228 204
Immateriella anläggningstillgångar 333
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 333
Materiella anläggningstillgångar 227 871
Byggnader och mark 1 044
Maskiner 197 020
Inventarier 6 873
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 22 934
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 33 745
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 19 500
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 694
Övriga kortfristiga fordringar 10 806
Summa kassa och bank 14 245
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 14 245
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 50
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 0
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 261 899
Summa långfristiga skulder 210 000
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 210 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 51 899
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 5 745
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 804
Övriga kortfristiga skulder 43 350
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 31
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Karlshamn Energi Vatten AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Karlshamn Energi Vatten

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
31
Könsfördelning styrelse
85,7 % män (12), 14,3 % kvinnor (2)
Omsättning
72 130 KSEK
Rörelseresultat
3 640 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
4 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
4 KSEK

Karlshamn Energi Vatten AB har 31 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 72 130 KSEK under 2019.

Karlshamn Energi Vattens vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 0,0 % vilket ger Karlshamn Energi Vatten placeringen 310 676 i Sverige av totalt 663 077 aktiebolag. Det ger samtidigt Karlshamn Energi Vatten placeringen 769 av kommunens totalt 1 458 aktiebolag.

Extern VD för Karlshamn Energi Vatten AB är Anders Strange och styrelseordförande är Annika Westerlund.

Under de senaste 5 åren har Karlshamn Energi Vatten betalat in totalt 4 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 380 892 av Sveriges alla 663 077 aktiebolag.

Karlshamn Energi Vatten AB har organisationsnummer 559170-4308. Karlshamn Energi Vatten har säte i Karlshamn. Det går bra att ta kontakt med Karlshamn Energi Vatten AB på adress Box 174, 374 23 Karlshamn.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Karlshamns kommun.

Registrerat på adressen