Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Avenella AB

Organisationsnummer

559165-6425

Telefon

-

Adress

Tingsvägen 19
191 61 Sollentuna

Antal ansvariga

3 st

Vad är Avenella

Föremålet för bolagets verksamhet är catering och lunchservering samt köp och försäljning av fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Avenella AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 281 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2020. Läs mer om Avenella

Tingsvägen 19

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2019-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Hessam-Ed-Din Eddin 25-50%
Mehdi Sedigh Zadeh 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Avenella består av

Ordförande

Kaveh Sedigh Zadeh (31)

Styrelseledamot

Kaveh Sedigh Zadeh (31)

Sanaz Sedigh Zadeh (33)

Styrelsesuppleant

Mehdi Sedigh Zadeh (69)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Martin Jonas Rana (39)

Revisor

Parameter Revision AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Avenella AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Avenella

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559165-6425
Firmanamn Avenella AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Tingsvägen 19
Postadress 191 61 Sollentuna
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-05-02
Bolaget registrerat 2018-07-11
Firmanamn registrerat 2018-07-11
Bolagsordning 2018-05-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-10-27
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet är catering och lunchservering samt köp och försäljning av fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2019-2020

Omsättning och resultat 2019-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 869,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 52,3 42,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 650,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -19 24
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0
Bokslutsperiod 2020 2019
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2018-07-01 2019-12-31
Bokslutslängd 12 18
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 148
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 148
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -19 -124
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader -19 -124
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -19 24
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 384 997
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 342 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 968
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 42 29
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 281 962
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 281 962
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt 281 962
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 281 962
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 472 2 382
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 472 2 382
Anläggningstillgångar 298 221
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 298 221
Andelar i koncern- och intresseföretag 298 221
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 2 174 2 160
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 067 2 158
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 067 2 150
Övriga kortfristiga fordringar 0 8
Summa kassa och bank 107 2
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 107 2
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 293 1 012
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 1 243 962
Balanserat resultat 962 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 281 962
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 179 1 369
Summa långfristiga skulder 929 1 369
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 479 854
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 450 515
Summa kortfristiga skulder 250 0
Skulder till kreditinstitut, korta 250 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
Företagsinteckningar 1 000 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 100 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Avenella AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Avenella

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
0 KSEK (-100,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-19 KSEK (-179,2 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
0 KSEK

Avenella AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 281 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -100,0 %.

Ordförande för Avenella AB är Kaveh Sedigh Zadeh och Styrelseledamot är Sanaz Sedigh Zadeh.

Under de senaste 5 åren har Avenella betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 459 725 av Sveriges alla 671 075 aktiebolag.

Avenella AB har organisationsnummer 559165-6425. Avenella har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Avenella AB på adress Tingsvägen 19, 191 61 Sollentuna.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Tingsvägen 19
191 61 Sollentuna

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Sollentuna Tandhälso Center Aktiv
(Innehavare)
Aktiv (Innehavare)
Polyamp Aktiebolag Aktiv
Eric Östlund (VD)
Aktiv Eric Östlund (VD)
Polyamp Instrument Aktiebolag Aktiv
Eric Östlund (VD)
Aktiv Eric Östlund (VD)
Skandinavisk Termoekonomi Aktiebolag Aktiv
Sven Henrik Enström (VD)
Aktiv Sven Henrik Enström (VD)
Sollentunahälsan AB Aktiv
Katarina Pereira dos Reis (VD)
Aktiv Katarina Pereira dos Reis (VD)
Husläkarna i Sollentuna Aktiebolag Aktiv
Katarina Pereira dos Reis (VD)
Aktiv Katarina Pereira dos Reis (VD)
NEMAB, Nordströms El & Mek AB Konkurs
Kenth Roland Kurt Nordström (Styrelseledamot)
Konkurs Kenth Roland Kurt Nordström (Styrelseledamot)
Parador SH AB Aktiv
Ulf Mårtensson (Ordförande)
Aktiv Ulf Mårtensson (Ordförande)
Tandhalsen AB Aktiv
Birgitta Enbom (Styrelseledamot)
Aktiv Birgitta Enbom (Styrelseledamot)
MK Construction and Trading AB Aktiv
Kayvan Kamyab (Styrelseledamot)
Aktiv Kayvan Kamyab (Styrelseledamot)
Migrationskonsulterna i Stockholm AB Aktiv
Monirossadat Loghmani Khouzani (Styrelseledamot)
Aktiv Monirossadat Loghmani Khouzani (Styrelseledamot)
Läkartid nu Nordic AB Konkurs
Konkurs
Friskare på jobbet Norden AB Konkurs
Konkurs
Feminine Clinique AB Aktiv
Yacoub Kanou (VD)
Aktiv Yacoub Kanou (VD)
Avenella AB Aktiv
Kaveh Sedigh Zadeh (Ordförande)
Aktiv Kaveh Sedigh Zadeh (Ordförande)
Geneta Gynekologi AB Aktiv
Yacoub Kanou (VD)
Aktiv Yacoub Kanou (VD)
Eco-Food Catering Stockholm Handelsbolag Aktiv
Mehdi Sedigh Zadeh (En av Bolagsmännen)
Aktiv Mehdi Sedigh Zadeh (En av Bolagsmännen)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress