Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Seamless Digital Distribution AB

Organisationsnummer

559165-5500

Telefon

076-830 73 00

Adress

Hangövägen 29
115 41 Stockholm

Antal ansvariga

2 st

Vad är Seamless Digital Distribution?

Seamless Digital Distribution AB är ett aktiebolag som ska bedriva verksamhet inom trådlös telekommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet. Seamless Digital Distribution AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 130 219 KSEK under 2019. Läs mer om Seamless Digital Distribution

Hangövägen 29

Översikt bokslut 2019-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Seamless Digital Distribution AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Seamless Digital Distribution AB

Erik Tommy Bertil Eriksson (59)

Styrelsen i Seamless Digital Distribution består av

Styrelseledamot

Erik Tommy Bertil Eriksson (59)

Styrelsesuppleant

Martin Schedin (48)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Henrietta Krpuljevic Segenmark (44)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Seamless Digital Distribution AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Seamless Digital Distribution AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Seamless Digital Distribution

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559165-5500
Firmanamn Seamless Digital Distribution AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Hangövägen 29
Postadress 115 41 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-07-05
Bolaget registrerat 2018-07-11
Firmanamn registrerat 2018-11-07
Bolagsordning 2018-10-24
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2018-11-08
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-11-22
2021-04-16
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
61200 - Trådlös telekommunikation
62010 - Dataprogrammering
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva verksamhet inom trådlös telekommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60144714
Besöksadress: Hangövägen 29
Postnummer: 115 41
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 60144714
SNI-kod: 61200 - Trådlös telekommunikation
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2019

Omsättning och resultat 2019-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 86,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 2,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 0,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 530
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 611
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 65 110
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2018-07-01 2019-12-31
Bokslutslängd 18
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 130 219
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 130 165
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 54
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -5 237
Övriga rörelsekostnader -112
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -3 930
Personalkostnader -1 222
Avskrivningar -85
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 445
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 7
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 3
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 449
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 449
Bokslutsdispositioner -449
Koncernbidrag -449
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt 0
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 16 491
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 16 491
Anläggningstillgångar 586
Immateriella anläggningstillgångar 135
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 135
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 191
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 191
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 259
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 259
Omsättningstillgångar 15 906
Summa varulager 1 896
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 1 896
Summa kortfristiga fordringar 10 725
Kundfordringar 10 492
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 233
Summa kassa och bank 3 285
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 3 285
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 342
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 292
Balanserat resultat 292
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 16 150
Summa långfristiga skulder 10
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 10
Summa kortfristiga skulder 16 140
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 11 581
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 868
Övriga kortfristiga skulder 1 691
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Seamless Digital Distribution AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Seamless Digital Distribution

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
2
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
130 219 KSEK
Rörelseresultat
445 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
0 KSEK

Seamless Digital Distribution AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 130 219 KSEK under 2019.

Seamless Digital Distributions vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 0,3 % vilket ger Seamless Digital Distribution placeringen 299 648 i Sverige av totalt 653 189 aktiebolag. Det ger samtidigt Seamless Digital Distribution placeringen 57 597 av kommunens totalt 142 323 aktiebolag.

VD för Seamless Digital Distribution AB är Erik Tommy Bertil Eriksson och Styrelseledamot är Erik Tommy Bertil Eriksson

Under de senaste 5 åren har Seamless Digital Distribution betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 462 522 av Sveriges alla 653 189 aktiebolag.

Seamless Digital Distribution AB har organisationsnummer 559165-5500. Seamless Digital Distribution har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Seamless Digital Distribution AB på telefonnummer 076-830 73 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.