Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Bringwash AB

Organisationsnummer

559156-1096

Telefon

076-787 16 74

Adress

c/o Philip Gårdell Brodin
Baragatan 11
212 28 Malmö

Antal ansvariga

5 st

Vad är Bringwash?

Bringwash AB är ett aktiebolag som ska marknadsföra samt sälja tjänster och produkter inom området för biltvätt och bilvård, handel med värdepapper, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Bringwash

Baragatan 11

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2018-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Philip Gårdell Brodin 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Bringwash AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Bringwash

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559156-1096
Firmanamn Bringwash AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Baragatan 11
Postadress 212 28 Malmö
Säte Malmö, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-03-28
Bolaget registrerat 2018-04-18
Firmanamn registrerat 2018-04-18
Bolagsordning 2019-12-23
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2018-05-03
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-05-03
2021-05-13
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
45201 - Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska marknadsföra samt sälja tjänster och produkter inom området för biltvätt och bilvård, handel med värdepapper, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 59528133
Besöksadress: Baragatan 11
Postnummer: 212 28
Postort: Malmö
Län: Skåne län
Antal anställda: 5-9 anställda
Telefonnummer: 076-787 16 74
Arbetsställenummer: 59528133
SNI-kod: 45201 - Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2018-2019

Omsättning och resultat 2018-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 131,3 244,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -58,6 70,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -23,1 10,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -224 27
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 189 59
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 243 223
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 553,8
Bokslutsperiod 2019 2018
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-04-01 2018-12-31
Bokslutslängd 12 9
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 458 223
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 038 223
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 420 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 651 -193
Övriga rörelsekostnader -5 -5
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 -14
Övriga externa kostnader -502 -117
Personalkostnader -1 133 -59
Avskrivningar -16 -3
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -240 24
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto -241 24
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -241 24
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt -241 24
Skatt 0 5
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -241 19
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 292 98
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 292 98
Anläggningstillgångar 72 27
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 72 27
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 72 27
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 220 71
Summa varulager 6 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 6 0
Summa kortfristiga fordringar 205 7
Kundfordringar 155 1
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 51 6
Summa kassa och bank 8 64
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 8 64
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -171 69
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital -221 19
Balanserat resultat 19 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -241 19
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 463 29
Summa långfristiga skulder 300 0
Obligationslån 300 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 163 29
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 31 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 132 27
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 6 1
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Bringwash AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Bringwash

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
6
Könsfördelning styrelse
80,0 % män (4), 20,0 % kvinnor (1)
Omsättning
1 458 KSEK (+553,8 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-240 KSEK (-1 100,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
5 KSEK

Bringwash AB har 6 anställda och gjorde ett resultat på -241 KSEK med omsättning 1 458 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 553,8 %. Bringwashs vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -23,1 % vilket ger Bringwash placeringen 364 081 i Sverige av totalt 655 318 aktiebolag. Det ger samtidigt Bringwash placeringen 12 387 av kommunens totalt 23 155 aktiebolag.

Ordförande för Bringwash AB är Philip Gårdell Brodin och Styrelseledamot är Claus Thestrup.

Under de senaste 5 åren har Bringwash betalat in totalt 5 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 370 035 av Sveriges alla 655 318 aktiebolag.

Bringwash AB har organisationsnummer 559156-1096. Bringwash har säte i Malmö. Det går bra att ta kontakt med Bringwash AB på telefonnummer 076-787 16 74.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Malmö kommun.