Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

KFL Linköping AB

Organisationsnummer

559155-5593

Adress

Norra Svedengatan 11 B
582 73 Linköping

Antal ansvariga

4 st

Vad är KFL Linköping?

KFL Linköping AB är ett aktiebolag som ska bedriva handel med fordon och därmed förenlig verksamhet. KFL Linköping AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 2 107 KSEK med omsättning 90 914 KSEK under 2019. Läs mer om KFL Linköping

Norra Svedengatan 11 B

Översikt bokslut 2018-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Emil Lindqvist 0-25%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i KFL Linköping AB

Emil Lindqvist (37)

Styrelsen i KFL Linköping består av

Ordförande

Klas Feretti (37)

Styrelseledamot

Klas Feretti (37)

Mikael Bergqvist (39)

Emil Lindqvist (37)

Henric Engström (35)

Revisor för bolaget

Revisor

Rickard Olsson (41)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för KFL Linköping AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

KFL Linköping AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om KFL Linköping

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559155-5593
Firmanamn KFL Linköping AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Norra Svedengatan 11 B
Postadress 582 73 Linköping
Säte Linköping, Östergötlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-03-26
Bolaget registrerat 2018-04-12
Firmanamn registrerat 2020-08-25
Bolagsordning 2020-07-14
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2018-11-14
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-12-06
2020-12-05
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
45110 - Handel med personbilar och lätta motorfordon
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget ska bedriva handel med fordon och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60165735
Besöksadress: Norra Svedengatan 11 B
Postnummer: 633 47
Postort: Linköping
Län: Östergötlands län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer: 013-13 28 00
Arbetsställenummer: 60165735
SNI-kod: 45110 - Handel med personbilar och lätta motorfordon
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2018-2019

Omsättning och resultat 2018-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 45,9 102,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 22,1 2,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 4,0 6,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 3 732 8
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 656
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 45 457
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 181 728,0
Bokslutsperiod 2019 2018
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-04-01 2018-12-31
Bokslutslängd 12 9
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 90 914 50
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 90 009 50
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 905 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -87 181 -42
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror -84 405 0
Övriga externa kostnader -1 464 -42
Personalkostnader -1 312 0
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 3 732 8
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 125 4
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 125 4
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 3 607 3
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 607 3
Bokslutsdispositioner -913 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -913 0
Resultat före skatt 2 695 3
Skatt 588 0
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 107 3
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 13 013 2 550
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 13 013 2 550
Anläggningstillgångar 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 13 013 2 550
Summa varulager 10 246 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 10 246 0
Summa kortfristiga fordringar 2 741 2 550
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 2 500
Övriga kortfristiga fordringar 2 741 50
Summa kassa och bank 26 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 26 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 2 160 53
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 2 110 3
Balanserat resultat 3 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 2 107 3
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 913 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 9 940 2 497
Summa långfristiga skulder 3 915 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 915 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 6 025 2 497
Skulder till kreditinstitut, korta 0 2 497
Leverantörsskulder 346 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 204 0
Övriga kortfristiga skulder 1 474 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2
Företagsinteckningar 4 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 4 000 3 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit 3 915 2 497
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 2 000 0

Årsredovisning

KFL Linköping AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om KFL Linköping

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
2
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (4), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
90 914 KSEK (+181 728,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
3 732 KSEK (+46 550,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
2 000 KSEK
Inbetald skatt
588 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
588 KSEK

KFL Linköping AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 2 107 KSEK med omsättning 90 914 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 181 728,0 %. KFL Linköpings vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 4,0 % vilket ger KFL Linköping placeringen 245 467 i Sverige av totalt 636 028 aktiebolag. Det ger samtidigt KFL Linköping placeringen 3 286 av kommunens totalt 7 921 aktiebolag.

VD för KFL Linköping AB är Emil Lindqvist och styrelseordförande är Klas Feretti.

Under de senaste 5 åren har KFL Linköping betalat in totalt 588 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 76 574 av Sveriges alla 636 028 aktiebolag.

KFL Linköping AB har organisationsnummer 559155-5593. KFL Linköping har säte i Linköping. Det går bra att ta kontakt med KFL Linköping AB på telefonnummer 013-13 28 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Linköpings kommun.

Registrerat på adressen

Norra Svedengatan 11 B
582 73 Linköping
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress