Bolagsfakta

Företag i Linköpings kommun (17 204 st)

Kommun - Postnummer (antal företag)

Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

B

G

K

L

N

R

S

U

V

Å