Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Thai Ma Dee's AB

Organisationsnummer

559147-9893

Telefon

08-715 93 33

Adress

Vasavägen 21
133 38 Saltsjöbaden

Antal ansvariga

2 st

Vad är Thai Ma Dee's?

Thai Ma Dee's AB är ett aktiebolag som ska bedriva restaurang och därmed förenlig verksamhet. Thai Ma Dee's AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 36 KSEK med omsättning 2 845 KSEK under 2020. Läs mer om Thai Ma Dee's

Vasavägen 21

Översikt bokslut 2019-2020

 • 2020

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Jitna Johansson 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Thai Ma Dee's består av

Styrelseledamot

Jitna Johansson (43)

Styrelsesuppleant

Sven-Arne Carl Jönsson (83)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Thai Ma Dee's AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Thai Ma Dee's

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559147-9893
Firmanamn Thai Ma Dee's AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Vasavägen 21
Postadress 133 38 Saltsjöbaden
Säte Nacka, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-01-09
Bolaget registrerat 2018-02-02
Firmanamn registrerat 2018-02-02
Bolagsordning 2018-01-09
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2018-02-22
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-03-01
2021-01-22
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
56100 - Restaurangverksamhet
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget ska bedriva restaurang och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 59273714
Besöksadress: Ormingeplan
Postnummer: 132 30
Postort: Saltsjö-Boo
Län: Stockholms län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 59273714
SNI-kod: 56100 - Restaurangverksamhet
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2020

Omsättning och resultat 2019-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 100,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 5,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 2,5 -0,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 282 419
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 399 332
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 422 1 136
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 25,3
Bokslutsperiod 2020 2019
Bokslutsperiod 2019-04-01 2020-03-31 2018-02-01 2019-03-31
Bokslutslängd 12 14
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 845 2 271
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 2 845 2 271
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -2 775 -2 252
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror -1 004 -643
Övriga externa kostnader -761 -544
Personalkostnader -798 -665
Avskrivningar -212 -400
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 70 19
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 25 24
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 25 24
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 45 -4
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 45 -4
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt 45 -4
Skatt 9 0
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 36 -4
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 504
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 504
Anläggningstillgångar 1 388
Immateriella anläggningstillgångar 1 318
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 1 318
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 71
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 71
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 116
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 49
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6
Övriga kortfristiga fordringar 43
Summa kassa och bank 67 0
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 67
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 82
Summa bundet eget kapital 50 0
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 32 0
Balanserat resultat -4
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 36 -4
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 422 0
Summa långfristiga skulder 1 306
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 1 306
Summa kortfristiga skulder 116
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 86
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 30
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 2
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Thai Ma Dee's AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Thai Ma Dee's

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
2
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
2 845 KSEK (+25,3 % mot föregående år)
Rörelseresultat
70 KSEK (+268,4 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
9 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
9 KSEK

Thai Ma Dee's AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 36 KSEK med omsättning 2 845 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 25,3 %. Thai Ma Dee's vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 2,5 % vilket ger Thai Ma Dee's placeringen 265 440 i Sverige av totalt 644 102 aktiebolag. Det ger samtidigt Thai Ma Dee's placeringen 3 542 av kommunens totalt 8 358 aktiebolag.

Styrelseledamot för Thai Ma Dee's AB är Jitna Johansson och Styrelsesuppleant är Sven-Arne Carl Jönsson.

Under de senaste 5 åren har Thai Ma Dee's betalat in totalt 9 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 353 955 av Sveriges alla 644 102 aktiebolag.

Thai Ma Dee's AB har organisationsnummer 559147-9893. Thai Ma Dee's har säte i Nacka. Det går bra att ta kontakt med Thai Ma Dee's AB på telefonnummer 08-715 93 33.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Nacka kommun.

Registrerat på adressen

Vasavägen 21
133 38 Saltsjöbaden
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress