Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Ditt hem Blekinge AB

Organisationsnummer

559141-4692

Telefon

-

Adress

Ronnebygatan 2
374 35 Karlshamn

Antal ansvariga

2 st

Vad är Ditt hem Blekinge

Förmedling och värdering av fastigheter och bostadsrätter. Ditt hem Blekinge AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 14 KSEK med omsättning 1 701 KSEK under 2019. Läs mer om Ditt hem Blekinge

Ronnebygatan 2

Översikt bokslut 2018-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Anna Vickström 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Ditt hem Blekinge består av

Styrelseledamot

Anna Vickström (34)

Styrelsesuppleant

Oscar Vickström (36)

Revisor för bolaget

Revisor

Viktor Hedberg (32)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Ditt hem Blekinge AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Ditt hem Blekinge

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559141-4692
Firmanamn Ditt hem Blekinge AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Ronnebygatan 2
Postadress 374 35 Karlshamn
Säte Karlshamn, Blekinge län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2017-12-13
Bolaget registrerat 2017-12-21
Firmanamn registrerat 2017-12-21
Bolagsordning 2017-12-13
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2018-01-18
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-01-18
2021-04-13
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68310 - Fastighetsförmedling
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Förmedling och värdering av fastigheter och bostadsrätter.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 59137562
Besöksadress: Drottninggatan 35
Postnummer: 374 35
Postort: Karlshamn
Län: Blekinge län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 59137562
SNI-kod: 68310 - Fastighetsförmedling
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2018-2019

Omsättning och resultat 2018-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 146,8 142,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 28,4 28,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 1,4 23,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 63 392
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 406 364
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 850 1 507
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 12,9
Bokslutsperiod 2019 2018
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2017-12-01 2018-12-31
Bokslutslängd 12 13
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 701 1 507
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 701 1 507
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 307 -1 148
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader -456 -751
Personalkostnader -812 -364
Avskrivningar -39 -33
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 24 359
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 4 3
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 4 3
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 20 356
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 20 356
Bokslutsdispositioner 0 -107
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -107
Resultat före skatt 20 249
Skatt 6 56
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 14 193
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 199 1 130
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 199 1 130
Anläggningstillgångar 122 161
Immateriella anläggningstillgångar 96 126
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 96 126
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 27 35
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 27 35
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 1 076 969
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 195 474
Kundfordringar 0 5
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 195 469
Summa kassa och bank 882 495
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 882 495
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 257 243
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 207 193
Balanserat resultat 193 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 14 193
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 107 107
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 835 780
Summa långfristiga skulder 102 98
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 102 98
Summa kortfristiga skulder 733 682
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 73 173
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 660 509
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 1
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Ditt hem Blekinge AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Ditt hem Blekinge

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
2
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
1 701 KSEK (+12,9 % mot föregående år)
Rörelseresultat
24 KSEK (-93,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
6 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
62 KSEK

Ditt hem Blekinge AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 14 KSEK med omsättning 1 701 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 12,9 %. Ditt hem Blekinges vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 1,4 % vilket ger Ditt hem Blekinge placeringen 283 596 i Sverige av totalt 652 571 aktiebolag. Det ger samtidigt Ditt hem Blekinge placeringen 698 av kommunens totalt 1 442 aktiebolag.

Styrelseledamot för Ditt hem Blekinge AB är Anna Vickström och Styrelsesuppleant är Oscar Vickström.

Under de senaste 5 åren har Ditt hem Blekinge betalat in totalt 62 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 266 732 av Sveriges alla 652 571 aktiebolag.

Ditt hem Blekinge AB har organisationsnummer 559141-4692. Ditt hem Blekinge har säte i Karlshamn. Det går bra att ta kontakt med Ditt hem Blekinge AB på adress Ronnebygatan 2, 374 35 Karlshamn.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Karlshamns kommun.