Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Rogers Rör AB

Organisationsnummer

559140-3968

Adress

Lidängsgatan 40
252 71 Råå

Antal ansvariga

2 st

Vad är Rogers Rör

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installation och reparation inom VVS-branschen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Rogers Rör

Lidängsgatan 40

Översikt bokslut 2018-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Roger Nilsen 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Rogers Rör AB

Roger Nilsen (63)

Styrelsen i Rogers Rör består av

Styrelseledamot

Roger Nilsen (63)

Styrelsesuppleant

Birgitta Nilsen (63)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Rogers Rör AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Rogers Rör

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559140-3968
Firmanamn Rogers Rör AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Lidängsgatan 40
Postadress 252 71 Råå
Säte Helsingborg, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2017-12-18
Bolaget registrerat 2017-12-18
Firmanamn registrerat 2018-01-30
Bolagsordning 2018-01-05
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2018-02-15
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-02-15
2021-04-14
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
43221 - Värme- och sanitetsarbeten
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installation och reparation inom VVS-branschen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 59244558
Besöksadress: Lidängsgatan 40
Postnummer: 252 71
Postort: Råå
Län: Skåne län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 59244558
SNI-kod: 43221 - Värme- och sanitetsarbeten
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2018-2019

Omsättning och resultat 2018-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 72,6 90,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 31,8 21,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 3,3 6,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 154 243
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 498 378
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 452 1 458
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -0,4
Bokslutsperiod 2019 2018
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2017-12-01 2018-12-31
Bokslutslängd 12 13
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 904 2 915
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 2 915
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 904 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -2 565 -2 725
Övriga rörelsekostnader -237 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader -1 517 -1 916
Personalkostnader -996 -756
Avskrivningar -52 -53
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 102 190
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 7 7
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 7 7
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 95 183
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 95 183
Bokslutsdispositioner -23 -46
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -23 -46
Resultat före skatt 73 137
Skatt 16 31
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 57 106
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 669 735
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 669 735
Anläggningstillgångar 158 210
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 158 210
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 158 210
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 511 525
Summa varulager 180 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 180 0
Summa kortfristiga fordringar 331 525
Kundfordringar 319 332
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 12 193
Summa kassa och bank 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 213 156
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 163 106
Balanserat resultat 106 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 57 106
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 456 579
Summa långfristiga skulder 0 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 456 579
Skulder till kreditinstitut, korta 22 164
Leverantörsskulder 53 83
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 380 332
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 2
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 -
Sociala kostnader 0 -
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 200 200
Summa säkerheter 200 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 200 200
Utnyttjad checkräkningskredit 22 164
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 100 0

Årsredovisning

Rogers Rör AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Rogers Rör

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
2
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
2 904 KSEK (-0,4 % mot föregående år)
Rörelseresultat
102 KSEK (-46,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
100 KSEK
Inbetald skatt
16 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
47 KSEK

Rogers Rör AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 57 KSEK med omsättning 2 904 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -0,4 %. Rogers Rörs vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 3,3 % vilket ger Rogers Rör placeringen 259 063 i Sverige av totalt 652 571 aktiebolag. Det ger samtidigt Rogers Rör placeringen 4 041 av kommunens totalt 10 185 aktiebolag.

VD för Rogers Rör AB är Roger Nilsen och Styrelseledamot är Roger Nilsen

Under de senaste 5 åren har Rogers Rör betalat in totalt 47 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 286 384 av Sveriges alla 652 571 aktiebolag.

Rogers Rör AB har organisationsnummer 559140-3968. Rogers Rör har säte i Helsingborg. Det går bra att ta kontakt med Rogers Rör AB på telefonnummer 070-646 60 85.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Helsingborgs kommun.

Registrerat på adressen

Lidängsgatan 40
252 71 Råå
Personer

Det finns 2 personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress: