Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Martin Ljungströmer AB

Organisationsnummer

559137-7162

Telefon

-

Adress

Nygatan 10
441 30 Alingsås

Antal ansvariga

2 st

Vad är Martin Ljungströmer?

Martin Ljungströmer AB är ett aktiebolag som ska bedriva handel med fisk och skaldjur och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Martin Ljungströmer AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 48 KSEK med omsättning 1 005 KSEK under 2019. Läs mer om Martin Ljungströmer

Nygatan 10

Översikt bokslut 2018-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Martin Ljungströmer 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Martin Ljungströmer består av

Styrelseledamot

Martin Ljungströmer (48)

Styrelsesuppleant

Harriet Erlandsson (77)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Martin Ljungströmer AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Martin Ljungströmer

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559137-7162
Firmanamn Martin Ljungströmer AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Nygatan 10
Postadress 441 30 Alingsås
Säte Alingsås, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2017-10-10
Bolaget registrerat 2017-12-06
Firmanamn registrerat 2017-12-06
Bolagsordning 2018-05-10
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-01-04
2021-04-11
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
47230 - Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
56100 - Restaurangverksamhet
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget ska bedriva handel med fisk och skaldjur och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 59090092
Besöksadress: Nygatan 10
Postnummer: 441 30
Postort: Alingsås
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 59090092
SNI-kod: 47230 - Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2018-2019

Omsättning och resultat 2018-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 182,9 148,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 47,7 40,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 8,2 8,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 94 123
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 158 292
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 005 1 352
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -25,7
Bokslutsperiod 2019 2018
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2017-12-01 2018-12-31
Bokslutslängd 12 13
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 005 1 352
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 005 1 352
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -922 -1 241
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror -494 -673
Övriga externa kostnader -258 -264
Personalkostnader -158 -292
Avskrivningar -12 -12
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 82 111
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 0 1
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 82 110
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 82 110
Bokslutsdispositioner -21 -28
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -21 -28
Resultat före skatt 61 82
Skatt 13 18
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 48 64
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 420 336
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 420 336
Anläggningstillgångar 36 48
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 36 48
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 36 48
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 384 288
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 38 20
Kundfordringar 0 19
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 38 1
Summa kassa och bank 346 268
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 346 268
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 163 114
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 113 64
Balanserat resultat 64 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 48 64
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 48 28
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 210 194
Summa långfristiga skulder 0 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 210 194
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 25 39
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 185 155
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Martin Ljungströmer AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Martin Ljungströmer

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
1 005 KSEK (-25,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
82 KSEK (-26,1 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
13 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
31 KSEK

Martin Ljungströmer AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 48 KSEK med omsättning 1 005 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -25,7 %. Martin Ljungströmers vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 8,2 % vilket ger Martin Ljungströmer placeringen 207 211 i Sverige av totalt 652 336 aktiebolag. Det ger samtidigt Martin Ljungströmer placeringen 693 av kommunens totalt 2 276 aktiebolag.

Styrelseledamot för Martin Ljungströmer AB är Martin Ljungströmer och Styrelsesuppleant är Harriet Erlandsson.

Under de senaste 5 åren har Martin Ljungströmer betalat in totalt 31 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 310 589 av Sveriges alla 652 336 aktiebolag.

Martin Ljungströmer AB har organisationsnummer 559137-7162. Martin Ljungströmer har säte i Alingsås. Det går bra att ta kontakt med Martin Ljungströmer AB på adress Nygatan 10, 441 30 Alingsås.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Alingsås kommun.

Registrerat på adressen

Nygatan 10
441 30 Alingsås
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress