Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Rone Utveckling AB

Organisationsnummer

559130-0172

Telefon

-

Adress

c/o Patrik Hjert
Rone Ålarvevägen 8
623 47 Hemse

Antal ansvariga

11 st

Vad är Rone Utveckling?

Rone Utveckling AB är ett aktiebolag som ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier i syfte att medverka till utvecklingen av Rone socken, som en offentlig plats för näringsliv och rekreation samt hyra ut till eller... Läs mer om Rone Utveckling

Rone Ålarvevägen 8

Översikt bokslut 2018-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Rone Utveckling AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Rone Utveckling AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Rone Utveckling

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559130-0172
Firmanamn Rone Utveckling AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Rone Ålarvevägen 8
Postadress 623 47 Hemse
Säte Gotland, Gotlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2017-06-19
Bolaget registrerat 2017-10-20
Firmanamn registrerat 2017-10-20
Bolagsordning 2019-04-21
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-06-19
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-06-19
2021-04-13
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
55202 - Stugbyverksamhet m.m.
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier i syfte att medverka till utvecklingen av Rone socken, som en offentlig plats för näringsliv och rekreation samt hyra ut till eller på egen hand bedriva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60911021
Besöksadress: Rone Ålarvevägen 8
Postnummer: 623 47
Postort: Hemse
Län: Gotlands län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 60911021
SNI-kod: 55202 - Stugbyverksamhet m.m.
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2018-2019

Omsättning och resultat 2018-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 674,5 6 150,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 85,2 98,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 376,2 25,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 79 6
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 845,8
Bokslutsperiod 2019 2018
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2017-10-01 2018-12-31
Bokslutslängd 12 15
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 227 24
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 21 24
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 206 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -147 -18
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror -3 -5
Övriga externa kostnader -144 -13
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 79 6
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 79 6
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 79 6
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt 79 6
Skatt 17 2
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 62 4
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 371 123
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 371 123
Anläggningstillgångar 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 371 123
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 58 0
Kundfordringar 39 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 19 0
Summa kassa och bank 314 123
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 314 123
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 316 121
Summa bundet eget kapital 251 117
Aktiekapital 251 117
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 65 4
Balanserat resultat 4 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 62 4
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 55 2
Summa långfristiga skulder 0 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 55 2
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 26 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 29 2
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 -
Sociala kostnader 0 0
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Rone Utveckling AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Rone Utveckling

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
63,6 % män (7), 36,4 % kvinnor (4)
Omsättning
227 KSEK (+845,8 % mot föregående år)
Rörelseresultat
79 KSEK (+1 216,7 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
17 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
19 KSEK

Rone Utveckling AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 62 KSEK med omsättning 227 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 845,8 %. Rone Utvecklings vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 376,2 % vilket ger Rone Utveckling placeringen 7 427 i Sverige av totalt 652 571 aktiebolag. Det ger samtidigt Rone Utveckling placeringen 38 av kommunens totalt 3 718 aktiebolag.

VD för Rone Utveckling AB är Patrik Hjert och styrelseordförande är Patrik Hjert.

Under de senaste 5 åren har Rone Utveckling betalat in totalt 19 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 332 769 av Sveriges alla 652 571 aktiebolag.

Rone Utveckling AB har organisationsnummer 559130-0172. Rone Utveckling har säte i Gotland. Det går bra att ta kontakt med Rone Utveckling AB på adress Rone Ålarvevägen 8, 623 47 Hemse.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Gotlands kommun.

Registrerat på adressen

Rone Ålarvevägen 8
623 47 Hemse
Personer

Det finns 2 personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress: