Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Tinnerholm Bilverkstad AB

Organisationsnummer

559127-1852

Telefon

070-659 80 59

Adress

Vintergatan 25
591 32 Motala

Antal ansvariga

2 st

Vad är Tinnerholm Bilverkstad

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva bilverkstad och därmed förenlig verksamhet. Tinnerholm Bilverkstad AB har 3 anställda och gjorde ett resultat på 93 KSEK med omsättning 3 448 KSEK under 2019. Läs mer om Tinnerholm Bilverkstad

Vintergatan 25

Översikt bokslut 2018-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Eric Tinnerholm 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Tinnerholm Bilverkstad består av

Styrelseledamot

Eric Tinnerholm (37)

Styrelsesuppleant

Sandra Nilsson (38)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Tinnerholm Bilverkstad AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Tinnerholm Bilverkstad

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559127-1852
Firmanamn Tinnerholm Bilverkstad AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Vintergatan 25
Postadress 591 32 Motala
Säte Motala, Östergötlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2017-09-22
Bolaget registrerat 2017-09-29
Firmanamn registrerat 2017-09-29
Bolagsordning 2017-09-22
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2017-10-12
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2017-10-12
2021-01-19
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
45201 - Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva bilverkstad och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 58839739
Besöksadress: Vintergatan 25
Postnummer: 591 32
Postort: Motala
Län: Östergötlands län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer: 070-659 80 59
Arbetsställenummer: 58839739
SNI-kod: 45201 - Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2018-2019

Omsättning och resultat 2018-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 188,7 168,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 50,9 46,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 5,1 10,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 195 400
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 337 392
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 149 1 642
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 5,0
Bokslutsperiod 2019 2018
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2017-09-01 2018-12-31
Bokslutslängd 12 16
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 3 448 3 285
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 3 225 3 108
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 223 177
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 707 -1 488
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader -665 -667
Personalkostnader -1 010 -783
Avskrivningar -32 -38
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 163 362
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 5 8
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 5 8
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 159 353
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 159 353
Bokslutsdispositioner -40 -80
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -40 -80
Resultat före skatt 119 273
Skatt 26 60
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 93 213
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 883 705
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 883 705
Anläggningstillgångar 90 123
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 90 123
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 90 123
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 793 583
Summa varulager 25 33
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 25 33
Summa kortfristiga fordringar 221 270
Kundfordringar 11 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 210 270
Summa kassa och bank 546 280
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 546 280
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 356 263
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 306 213
Balanserat resultat 213 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 93 213
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 120 80
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 407 362
Summa långfristiga skulder 0 35
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 35
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 407 327
Skulder till kreditinstitut, korta 35 42
Leverantörsskulder 100 73
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 273 212
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 3 2
Företagsinteckningar 225 225
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 225 225
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 100 100
Utnyttjad checkräkningskredit - 0
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0

Årsredovisning

Tinnerholm Bilverkstad AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Tinnerholm Bilverkstad

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
3
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
3 448 KSEK (+5,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
163 KSEK (-55,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
-
Inbetald skatt
26 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
86 KSEK

Tinnerholm Bilverkstad AB har 3 anställda och gjorde ett resultat på 93 KSEK med omsättning 3 448 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 5,0 %. Tinnerholm Bilverkstads vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 5,1 % vilket ger Tinnerholm Bilverkstad placeringen 233 904 i Sverige av totalt 643 694 aktiebolag. Det ger samtidigt Tinnerholm Bilverkstad placeringen 741 av kommunens totalt 1 856 aktiebolag.

Styrelseledamot för Tinnerholm Bilverkstad AB är Eric Tinnerholm och Styrelsesuppleant är Sandra Nilsson.

Under de senaste 5 åren har Tinnerholm Bilverkstad betalat in totalt 86 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 239 110 av Sveriges alla 643 694 aktiebolag.

Tinnerholm Bilverkstad AB har organisationsnummer 559127-1852. Tinnerholm Bilverkstad har säte i Motala. Det går bra att ta kontakt med Tinnerholm Bilverkstad AB på telefonnummer 070-659 80 59.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Motala kommun.

Registrerat på adressen

Vintergatan 25
591 32 Motala
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress