Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Clean Mat Trucks Nordic AB

Organisationsnummer

559125-1268

Telefon

-

Adress

c/o GEESINKNORBA AB
Box 813
391 28 KALMAR

Antal ansvariga

3 st

Vad är Clean Mat Trucks Nordic?

Clean Mat Trucks Nordic AB är ett aktiebolag som s verksamhet skall bestå av uthyrning, köp och försäljning av nyttfordon samt därmed förenlig verksamhet. Clean Mat Trucks Nordic AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 19 KSEK med omsättning 1 659 KSEK under 2020. Läs mer om Clean Mat Trucks Nordic

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2018-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Clean Mat Trucks Nordic AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Delgivningsbar person

Fredrik Tengström (57)

Styrelsen i Clean Mat Trucks Nordic består av

Styrelseledamot

Kramer, Robert Karel Gijs

Styrelsesuppleant

Jager, Remko Arnold

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Henrik Wimmergren (45)

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Clean Mat Trucks Nordic AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Clean Mat Trucks Nordic

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559125-1268
Firmanamn Clean Mat Trucks Nordic AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 813
Postadress 391 28 KALMAR
Säte Kalmar, Kalmar län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2017-09-05
Bolaget registrerat 2017-09-13
Firmanamn registrerat 2017-09-13
Bolagsordning 2017-09-05
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2017-12-07
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2017-12-07
2021-06-23
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
45191 - Handel med lastbilar, bussar och specialfordon
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget s verksamhet skall bestå av uthyrning, köp och försäljning av nyttfordon samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 59010371
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Kalmar
Län: Kalmar län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 59010371
SNI-kod: 45191 - Handel med lastbilar, bussar och specialfordon
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2018-2020

Omsättning och resultat 2018-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 1 454,8 701,9 281,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 4,9 11,3 1,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -8,9 52,2 -23,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 1 258 1 537 1 298
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -20,2 14,1
Bokslutsperiod 2020 2019 2018
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2017-09-01 2018-12-31
Bokslutslängd 12 12 16
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 659 2 078 1 822
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 653 1 134 1 013
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 944 809
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 807 -1 487 -2 140
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -402 -542 -524
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar -1 405 -945 -1 616
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -147 592 -318
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 84 150 115
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 84 150 115
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto -232 442 -433
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -232 442 -433
Bokslutsdispositioner 250 -250 0
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 250 -250 0
Resultat före skatt 19 192 -433
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 19 192 -433
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 6 660 4 470 6 746
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 6 660 4 470 6 746
Anläggningstillgångar 4 696 3 746 5 984
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 4 696 3 746 5 984
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 4 696 3 746 5 984
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 964 723 762
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 242 183 308
Kundfordringar 214 149 292
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 28 34 16
Summa kassa och bank 1 722 540 453
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 1 722 540 453
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 327 308 117
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 277 258 67
Balanserat resultat 258 67 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 500
Årets resultat 19 192 -433
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 250 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 6 334 3 911 6 629
Summa långfristiga skulder 6 199 3 808 6 358
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 6 199 3 808 6 358
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 135 103 271
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 26 3 58
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 72
Övriga kortfristiga skulder 109 101 141
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 500 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 500 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

Clean Mat Trucks Nordic AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Clean Mat Trucks Nordic

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
0,0 % män (0), 0,0 % kvinnor (0), 100,0 % (2) okänt
Omsättning
1 659 KSEK (-20,2 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-147 KSEK (-124,8 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 3 åren
0 KSEK

Clean Mat Trucks Nordic AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 19 KSEK med omsättning 1 659 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -20,2 %. Clean Mat Trucks Nordics vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -8,9 % vilket ger Clean Mat Trucks Nordic placeringen 347 771 i Sverige av totalt 659 330 aktiebolag. Det ger samtidigt Clean Mat Trucks Nordic placeringen 2 207 av kommunens totalt 4 138 aktiebolag.

Styrelseledamot för Clean Mat Trucks Nordic AB är Kramer, Robert Karel Gijs och Styrelsesuppleant är Jager, Remko Arnold .

Under de senaste 5 åren har Clean Mat Trucks Nordic betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 532 829 av Sveriges alla 659 330 aktiebolag.

Clean Mat Trucks Nordic AB har organisationsnummer 559125-1268. Clean Mat Trucks Nordic har säte i Kalmar. Det går bra att ta kontakt med Clean Mat Trucks Nordic AB på adress Box 813, 391 28 KALMAR.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Kalmar kommun.

Registrerat på adressen

Box 813
391 28 KALMAR
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress