Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Hykab Professional AB

Organisationsnummer

559115-2623

Telefon

-

Adress

Trävägen 1
432 78 Tvååker

Antal ansvariga

2 st

Vad är Hykab Professional?

Hykab Professional AB är ett aktiebolag som skall utveckla, tillverka, distribuera träråvaror och färdiga produkter i trä inom möbler och heminredning. Bolaget skall bedriva handel med grossistvaror inom livsmedel och ... Läs mer om Hykab Professional

Trävägen 1

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2018-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Daniel Friman 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Hykab Professional består av

Styrelseledamot

Daniel Friman (51)

Styrelsesuppleant

Krister Friman (78)

Revisor för bolaget

Revisor

Håkan Kjellström (66)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Hykab Professional AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Hykab Professional AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Hykab Professional

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559115-2623
Firmanamn Hykab Professional AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Trävägen 1
Postadress 432 78 Tvååker
Säte Varberg, Hallands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2017-04-21
Bolaget registrerat 2017-06-12
Firmanamn registrerat 2017-06-12
Bolagsordning 2017-04-21
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-05-11
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall utveckla, tillverka, distribuera träråvaror och färdiga produkter i trä inom möbler och heminredning. Bolaget skall bedriva handel med grossistvaror inom livsmedel och förbrukningsvaror för hotell och restaurang.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2018-2020

Omsättning och resultat 2018-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 12,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 52,0 6,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -1 730,8 -102,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -234 -2 475 -3 167
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 -95,4
Bokslutsperiod 2020 2019 2018
Bokslutsperiod 2019-07-01 2020-06-30 2018-07-01 2019-06-30 2017-06-01 2018-06-30
Bokslutslängd 12 12 13
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 143 3 108
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 131 3 108
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 12 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -234 -2 618 -6 237
Övriga rörelsekostnader 0 0 -52
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror -204 -1 712 -3 885
Övriga externa kostnader -30 -906 -2 339
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 -13
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -234 -2 475 -3 180
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 0 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto -234 -2 475 -3 180
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -234 -2 475 -3 180
Bokslutsdispositioner 230 2 470 2 500
Koncernbidrag 230 2 470 2 500
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Resultat före skatt -4 -5 -680
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -4 -5 -680
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 126 248 2 197
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 126 248 2 197
Anläggningstillgångar 121 0 51
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 51
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 51
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 121 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 121 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 248 2 146
Summa varulager 0 243 1 490
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 243 1 490
Summa kortfristiga fordringar 0 0 650
Kundfordringar 0 0 650
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0
Summa kassa och bank 5 5 5
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 5 5 5
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 126 129 134
Summa bundet eget kapital 100 100 100
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 26 29 34
Balanserat resultat 29 34 714
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -4 -5 -680
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 119 2 063
Summa långfristiga skulder 0 80 2 063
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 80 2 063
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 39 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 39 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

Hykab Professional AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Hykab Professional

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
0 KSEK (-100,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-234 KSEK (+90,5 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 3 åren
0 KSEK

Hykab Professional AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -4 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -100,0 %.

Styrelseledamot för Hykab Professional AB är Daniel Friman och Styrelsesuppleant är Krister Friman.

Under de senaste 5 åren har Hykab Professional betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 417 456 av Sveriges alla 655 042 aktiebolag.

Hykab Professional AB har organisationsnummer 559115-2623. Hykab Professional har säte i Varberg. Det går bra att ta kontakt med Hykab Professional AB på adress Trävägen 1, 432 78 Tvååker.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Varbergs kommun.

Registrerat på adressen

Trävägen 1
432 78 Tvååker
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress