Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Rackstad Allservice AB

Organisationsnummer

559104-2782

Telefon

-

Adress

Rackstad Backa
671 92 Arvika

Antal ansvariga

2 st

Vad är Rackstad Allservice?

Rackstad Allservice AB är ett aktiebolag som skall bedriva maskinreparationer, reparationer och montagejobb inom industrin samt bedriva entrepenadverksamhet inom markarbete samt därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Rackstad Allservice

Rackstad Backa

Översikt bokslut 2017-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Mattias Cronsiö 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Rackstad Allservice består av

Styrelseledamot

Mattias Cronsiö (49)

Styrelsesuppleant

Linda Cronsiö (46)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Rackstad Allservice AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Rackstad Allservice

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559104-2782
Firmanamn Rackstad Allservice AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Rackstad Backa
Postadress 671 92 Arvika
Säte Arvika, Värmlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2017-02-01
Bolaget registrerat 2017-03-10
Firmanamn registrerat 2017-03-10
Bolagsordning 2017-02-01
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2017-03-23
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2017-03-23
2021-01-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
33120 - Reparation av maskiner
43120 - Mark- och grundarbeten
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget skall bedriva maskinreparationer, reparationer och montagejobb inom industrin samt bedriva entrepenadverksamhet inom markarbete samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 58155029
Besöksadress: Rackstad Backa
Postnummer: 671 92
Postort: Arvika
Län: Värmlands län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 58155029
SNI-kod: 33120 - Reparation av maskiner
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2017-2019

Omsättning och resultat 2017-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 50,4 48,2 176,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 17,8 14,6 22,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 9,2 6,6 40,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 631 466 447
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 600 591 335
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 633 1 566 986
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 4,3 58,8
Bokslutsperiod 2019 2018 2017
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-03-01 2017-12-31
Bokslutslängd 12 12 10
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 633 1 566 986
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 535 1 403 986
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 98 163 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 389 -1 362 -583
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -299 -431 -200
Personalkostnader -600 -591 -335
Avskrivningar -490 -340 -48
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 141 126 399
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 41 22 3
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 41 22 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto 100 104 396
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 100 104 396
Bokslutsdispositioner -98 46 -260
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -98 46 -260
Resultat före skatt 2 150 137
Skatt 1 34 31
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 116 106
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 897 2 997 1 563
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 897 2 997 1 563
Anläggningstillgångar 2 616 2 630 1 027
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2 616 2 630 1 027
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 2 597 2 611 1 027
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 19 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 19 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 281 367 536
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 228 254 473
Kundfordringar 78 206 242
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 150 48 231
Summa kassa och bank 53 113 63
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 53 113 63
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 272 271 156
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 222 221 106
Balanserat resultat 221 105 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 1 116 106
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 312 214 259
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 314 2 512 1 148
Summa långfristiga skulder 1 756 1 750 845
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 738 1 725 810
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 18 25 35
Summa kortfristiga skulder 558 762 303
Skulder till kreditinstitut, korta 472 454 135
Leverantörsskulder 16 147 22
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 69 161 146
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 1
Företagsinteckningar 350 350 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 2 385 2 406 879
Summa säkerheter 2 735 2 756 979
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 100 100 100
Utnyttjad checkräkningskredit - 0 0
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Rackstad Allservice AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Rackstad Allservice

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
1 633 KSEK (+4,3 % mot föregående år)
Rörelseresultat
141 KSEK (+11,9 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
-
Inbetald skatt
1 KSEK
Inbetald skatt de senaste 3 åren
66 KSEK

Rackstad Allservice AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 1 KSEK med omsättning 1 633 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 4,3 %. Rackstad Allservices vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 9,2 % vilket ger Rackstad Allservice placeringen 194 935 i Sverige av totalt 643 508 aktiebolag. Det ger samtidigt Rackstad Allservice placeringen 354 av kommunens totalt 1 064 aktiebolag.

Styrelseledamot för Rackstad Allservice AB är Mattias Cronsiö och Styrelsesuppleant är Linda Cronsiö.

Under de senaste 5 åren har Rackstad Allservice betalat in totalt 66 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 259 019 av Sveriges alla 643 508 aktiebolag.

Rackstad Allservice AB har organisationsnummer 559104-2782. Rackstad Allservice har säte i Arvika. Det går bra att ta kontakt med Rackstad Allservice AB på adress Rackstad Backa, 671 92 Arvika.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Arvika kommun.

Registrerat på adressen

Rackstad Backa
671 92 Arvika
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress