Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

TCECUR Sweden AB (publ)

Organisationsnummer

559102-0184

Adress

Torshamnsgatan 30 A 4 tr
164 40 Kista

Antal ansvariga

5 st

Vad är TCECUR Sweden AB (publ)

. TCECUR Sweden AB (publ) har 2 anställda och gjorde ett resultat på -61 KSEK med omsättning 6 956 KSEK under 2019. Läs mer om TCECUR Sweden AB (publ)

Torshamnsgatan 30 A 4 tr

Översikt bokslut 2017-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för TCECUR Sweden AB (publ).

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern VD

Klas Zetterman (57)

Styrelsen i TCECUR Sweden AB (publ) består av

Ordförande

Ole Johan Oftedal (66)

Styrelseledamot

Ole Johan Oftedal (66)

Kurt Tommy Lundqvist (66)

Martin Zetterström (52)

Håkan Blomdahl (52)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Jonas Henrik Forsberg (52)

Revisor

Finnhammars Revisionsbyrå Aktiebolag

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för TCECUR Sweden AB (publ). Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

TCECUR Sweden AB (publ) är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om TCECUR Sweden AB (publ)

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559102-0184
Firmanamn TCECUR Sweden AB (publ)
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Torshamnsgatan 30 A 4 tr
Postadress 164 40 Kista
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2017-01-10
Bolaget registrerat 2017-02-23
Firmanamn registrerat 2018-05-30
Bolagsordning 2020-06-11
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2017-07-13
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2017-08-24
2021-03-06
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
33200 - Installation av industrimaskiner och -utrustning
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.

Uppgift saknas

FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.

Uppgift saknas

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 58567090
Besöksadress: Torshamnsgatan 30 A 4 tr
Postnummer: 164 40
Postort: Kista
Län: Stockholms län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 58567090
SNI-kod: 33200 - Installation av industrimaskiner och -utrustning
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2017-2019

Omsättning och resultat 2017-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 224,2 29,1 90,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 71,0 65,8 85,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -94,6 -20,8 -28,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -5 803 -333 -1 459
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 4 250 3 168
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 3 478 5 612 5 077
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -38,0 121,1
Bokslutsperiod 2019 2018 2017
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-03-01 2017-12-31
Bokslutslängd 12 12 10
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 6 956 11 224 5 077
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 6 956 11 224 5 077
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -12 761 -11 557 -6 536
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -4 262 -11 557 -3 368
Personalkostnader -8 499 0 -3 168
Avskrivningar 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -5 803 -333 -1 459
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 3 780 2 005 2
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 500 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 2 280 2 003 2
Övriga finansiella kostnader 0 2 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto -6 583 -2 338 -1 462
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 583 -2 338 -1 462
Bokslutsdispositioner 6 675 2 400 0
Koncernbidrag 6 675 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 2 400 0
Resultat före skatt 93 62 -1 461
Skatt 154 109 -321
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -61 -47 -1 140
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 127 013 111 772 73 644
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 127 013 111 772 73 644
Anläggningstillgångar 107 625 105 550 64 006
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 107 625 105 550 64 006
Andelar i koncern- och intresseföretag 106 155 103 926 62 565
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 471 1 624 1 441
Omsättningstillgångar 19 387 6 222 9 638
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 15 612 5 635 8 068
Kundfordringar 0 0 9
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 15 086 4 487 6 802
Övriga kortfristiga fordringar 526 1 148 1 257
Summa kassa och bank 3 775 587 1 570
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 3 775 587 1 570
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 90 242 73 568 62 940
Summa bundet eget kapital 1 173 74 755 64 080
Aktiekapital 1 173 965 850
Överkursfond 0 73 790 63 230
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 89 069 -1 187 -1 140
Balanserat resultat 89 131 -1 140 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -61 -47 -1 140
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 36 771 38 204 10 704
Summa långfristiga skulder 28 125 16 850 0
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 28 125 16 850 0
Summa kortfristiga skulder 8 646 21 354 10 704
Skulder till kreditinstitut, korta 1 875 3 150 0
Leverantörsskulder 29 475 105
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 3 935 4 597
Övriga kortfristiga skulder 6 742 13 794 6 002
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 2 1
Löner till styrelse & VD 2 695 0 1 920
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 2 705 3 335 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 2 891 2 351 1 146
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

TCECUR Sweden AB (publ):s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om TCECUR Sweden AB (publ)

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
2
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (4), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
6 956 KSEK (-38,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-5 803 KSEK (-1 642,6 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
2 695 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
154 KSEK
Inbetald skatt de senaste 3 åren
-58 KSEK

TCECUR Sweden AB (publ) har 2 anställda och gjorde ett resultat på -61 KSEK med omsättning 6 956 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -38,0 %. TCECUR Sweden AB (publ)s vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -94,6 % vilket ger TCECUR Sweden AB (publ) placeringen 382 913 i Sverige av totalt 648 647 aktiebolag. Det ger samtidigt TCECUR Sweden AB (publ) placeringen 75 138 av kommunens totalt 141 334 aktiebolag.

Extern VD för TCECUR Sweden AB (publ) är Klas Zetterman och styrelseordförande är Ole Johan Oftedal.

Under de senaste 5 åren har TCECUR Sweden AB (publ) betalat in totalt -58 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 554 849 av Sveriges alla 648 647 aktiebolag.

TCECUR Sweden AB (publ) har organisationsnummer 559102-0184. TCECUR Sweden AB (publ) har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med TCECUR Sweden AB (publ) på telefonnummer 070-956 00 79.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Torshamnsgatan 30 A 4 tr
164 40 Kista
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress