Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

stichd nordic AB

Organisationsnummer

559096-1453

Adress

Garnisonsgatan 51
254 66 Helsingborg

Antal ansvariga

3 st

Vad är stichd nordic?

stichd nordic AB är ett aktiebolag som ska beriva försäljning av textilprodukter, bland annat sockor och bodywear av olika kvalitetsvarumärken för uppdrags- givares räkning inom Norden och därmed förenlig verksamhet. Läs mer om stichd nordic

Garnisonsgatan 51

Översikt bokslut 2017-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för stichd nordic AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Delgivningsbar person

Claes Falkenbäck (60)

Styrelsen i stichd nordic består av

Styrelsesuppleant

Claes Falkenbäck (60)

Ordförande

Nix, Nina Alexandra

Styrelseledamot

Wijnhoven, Rogier Silvester Marie

Nix, Nina Alexandra

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Maria Ekelund (51)

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för stichd nordic AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

stichd nordic AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om stichd nordic

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559096-1453
Firmanamn stichd nordic AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Garnisonsgatan 51
Postadress 254 66 Helsingborg
Säte Helsingborg, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2016-10-31
Bolaget registrerat 2017-01-04
Firmanamn registrerat 2019-06-26
Bolagsordning 2019-06-14
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2017-03-09
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2017-03-09
2021-04-13
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
46420 - Partihandel med kläder och skodon
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska beriva försäljning av textilprodukter, bland annat sockor och bodywear av olika kvalitetsvarumärken för uppdrags- givares räkning inom Norden och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 58092099
Besöksadress: Garnisonsgatan 51
Postnummer: 254 66
Postort: Helsingborg
Län: Skåne län
Antal anställda: 5-9 anställda
Telefonnummer: 072-717 19 06
Arbetsställenummer: 58092099
SNI-kod: 46420 - Partihandel med kläder och skodon
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2017-2019

Omsättning och resultat 2017-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 206,0 185,7 107,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 53,1 49,5 9,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 24,0 20,4 11,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 2 654 1 451 602
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 996 999 1 174
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 825 1 745 1 733
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 56,9 34,2
Bokslutsperiod 2019 2018 2017
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31
Bokslutslängd 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 10 950 6 980 5 200
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 10 949 6 980 5 200
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -8 320 -5 552 -4 615
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -2 322 -1 532 -1 076
Personalkostnader -5 975 -3 997 -3 522
Avskrivningar -23 -23 -17
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 2 631 1 428 585
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 1 1 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 630 1 427 585
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 630 1 427 585
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Resultat före skatt 2 630 1 427 584
Skatt 579 324 133
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 051 1 103 451
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 4 054 2 432 5 631
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 4 054 2 432 5 631
Anläggningstillgångar 134 150 172
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 134 150 172
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 134 150 172
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 920 2 282 5 458
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 3 599 2 112 5 304
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 269 1 780 5 153
Övriga kortfristiga fordringar 330 332 151
Summa kassa och bank 321 170 154
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 321 170 154
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 2 151 1 203 551
Summa bundet eget kapital 100 100 100
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 2 051 1 103 451
Balanserat resultat 0 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 2 051 1 103 451
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 903 1 229 5 080
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 903 1 229 5 080
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 52 85 36
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 119 0 3 949
Övriga kortfristiga skulder 1 732 1 144 1 095
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 6 4 3
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 1 103 451

Årsredovisning

stichd nordic AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om stichd nordic

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
6
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 0,0 % kvinnor (0), 66,7 % (2) okänt
Omsättning
10 950 KSEK (+56,9 % mot föregående år)
Rörelseresultat
2 631 KSEK (+84,2 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
579 KSEK
Inbetald skatt de senaste 3 åren
1 036 KSEK

stichd nordic AB har 6 anställda och gjorde ett resultat på 2 051 KSEK med omsättning 10 950 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 56,9 %. stichd nordics vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 24,0 % vilket ger stichd nordic placeringen 120 475 i Sverige av totalt 652 336 aktiebolag. Det ger samtidigt stichd nordic placeringen 1 982 av kommunens totalt 10 177 aktiebolag.

Ordförande för stichd nordic AB är Nix, Nina Alexandra och Styrelseledamot är Wijnhoven, Rogier Silvester Marie .

Under de senaste 5 åren har stichd nordic betalat in totalt 1 036 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 48 173 av Sveriges alla 652 336 aktiebolag.

stichd nordic AB har organisationsnummer 559096-1453. stichd nordic har säte i Helsingborg. Det går bra att ta kontakt med stichd nordic AB på telefonnummer 042-15 06 50.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Helsingborgs kommun.

Registrerat på adressen

Garnisonsgatan 51
254 66 Helsingborg

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

stichd nordic AB Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress